JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Vyučuji tyto předměty:

  • Korporátne právo ČR a SR
JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.

Absolventka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach, v roku 2001 obhájila rigoróznu prácu na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. V roku 2015 úspešne absolvovala štúdium na CEMI, kde obhajobou diplomovej práce získala titul LL.M. Od roku 1994 do roku 2001 pracovala ako korporatívny právnik v komerčnej poisťovni so zameraním na poisťovacie právo a tvorbu poistných podmienok k poisteniu zodpovednosti za škodu pri výkone licencovaných činností. V roku 2001 vykonala skúšky komerčného právnika. Od 01.01.2002 je zapísaná v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou a vykonáva nepretržite samostatnú advokátsku prax. Vo svojej dlhoročnej praxi sa zameriava na občianske, trestné, pracovné  a obchodné právo. Jej klientmi sú fyzické osoby, ako aj obchodné spoločnosti, ktorým poskytuje kompletný právny servis, vrátane zastupovania pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR a orgánmi štátnej správy. Špecializuje sa na zastupovanie klientov pred Európskym súdom pre ľudské práva v Strasbougu. Má rozsiahle skúsenosti s lektorskou činnosťou v oblasti kolektívnych pracovno-právnych vzťahov, ako aj s pedagogickou činnosťou na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Bola uvedená v prestížnej publikácii Who is Who. Lyžuje, hrá tenis, squash, rada cestuje, oslovil ju jachting a voľný čas trávi aktívne.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup