JUDr. Oldřich Vacek

JUDr. Oldřich Vacek

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

JUDr. Oldřich Vacek

  • MBA - Executive MBA
  • MBA - Manažment obchodu

Narodený v roku 1946 v Prahe, absolvent Obchodnej akadémie a Právnickej fakulty UK v Praha. Celý profesionálny život pracuje v zahraničnom obchode, prešiel prakticky všetkými funkciami na obchodnom úseku od cudzojazyčného korešpondenta až po funkciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva a. s. Kovo (túto funkciu vykonával v rokoch 1989 – 2011), Pôsobil v dozorných radách ČSOB a. s., Čechofrachtu a. s. a v správnych radách Smrečiny Pukanec (SR), Ankovo Warszawa (Poľsko) a IMPRE (Venezuela). V rokoch 1987 – 1989 založil a viedol úsek zahraničného obchodu koncernu Tesla – Elekronické súčiastky. Dlhodobo pôsobil v zahraničí, jeho obchodné a osobné kontakty sú aktívne v mnohých krajinách. Hovorí po anglicky, po nemecky, po rusky a po poľsky. Mnoho rokov pôsobil ako externý lektor na Katedre podnikateľskej sféry Fakulty manažmentu VŠE a ako príležitostný lektor na niektorých vysokých školách a priemyselných a družstevných zväzoch. Je ženatý, má 2 dcéry a 3 vnučky. 

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia