JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

Vyučuji tyto předměty:

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.

  • LLM - Korporátne právo

JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D. je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej, kde v roku 2001 obhájila dizertačnú prácu na tému Zásada verejnosti v práve verejnom. Od roku 2006 je odbornou asistentkou na Katedre obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej. V roku 1999 zložila advokátske skúšky a v roku 2000 až 2001 vykonávala samostatne advokátku prax. Od roku 2001 do roku 2013 pracovala ako korporatívny právnik v spoločnosti MVV Energie Cz a. s., holdingovej spoločnosti pôsobiacej v oblasti teplárenstva. Je tiež autorkou mnohých odborne zameraných publikácií a držiteľkou certifikátu Českej advokátskej komory. Odborné zameranie: obchodné právo; najmä korporatívne a energetické právo.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup