JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

Vyučuji tyto předměty:

JUDr. Josef František Staněk, Ph.D., MBA

  • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment
  • MBA - Executive MBA
  • MBA - HR manažment

Vzdelaním je právnik a pedagóg. Na Ministerstve vnútra ČR mal možnosť získať väčšie skúsenosti s legislatívnou činnosťou. Skúsenosti má tiež z práce pre štátnu správu a z podnikateľskej sféry. V minulosti mal možnosť pracovať ako podnikový právnik a manažér rozvoja ľudských zdrojov v štátnej správe i v mnohých podnikateľských subjektoch súkromného sektoru. Za najvýznamnejšie pozície jeho kariéry možno pokladať tieto: zástupca odboru správnych agend a vedúci legislatívneho oddelenia Federálneho ministerstva vnútra, personálny riaditeľ kanadskej bezpečnostnej agentúry PNKERTON, vedúci sociálneho oddelenia personálneho odboru Českej správy letísk, vedúci personálneho a mzdového servisu Léčiva, a. s. (Zentiva), vedúci personálneho oddelenia Policajného prezídia Polície ČR. Má tiež rozsiahle skúsenosti s lektorskou a pedagogickou činnosťou. V posledných desiatich rokoch sa venuje výhradne pedagogickej činnosti a ďalšiemu vzdelávaniu (o čom svedčí i to, že v súčasnosti dokončil štúdium andragogiky a študuje program LLM Public Law). Učil na niekoľkých stredných a vyšších odborných školách, bol tiež akademickým pracovníkom Bankového inštitútu VŠ so zodpovednosťou za činnosť a vedenie konzultačného strediska BIVŠ Jihlava. Vo voľných chvíľach sa venuje záhradke. Rád cestuje za poznaním a za vnúčatami do Bavorka, kde žije a podniká jeho syn.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia