Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

  • MBA - Ekonomika a finančný manažment
  • MBA - Manažment obchodu

Narodil sa v roku 1969 v Prahe, absolvent VVŠ FTVS UK, VŠEM, od roku 2009 doktorand VŠFS, odbor Financie. Od roku 2002 je pedagógom VŠFS. Je garantom odborných predmetov VŠFS, lektorom CŽV, autorom a tútorom distančného vzdelávania VŠFS, odborným asistentom študijného strediska Most na Katedre riadenia podniku, vedúcimakademickýmpracovníkom. V programe Priebežného vzdelávania úradníkov územných samosprávnych celkov je organizátorom vyučovania, tútorom a hodnotiteľom záverečných práce. Je spracovateľom validačných záverečných správ a posudkov projektu Európskej únie, zvlášť z ESF. Projektovú činnosť zameriava najmä na oblasť ľudských zdrojov a e-learningovú formu vzdelávania. Predal firmu KOVO-KT, s. r. o., ktorú v roku 2007 založil, vlastnil a bol jej konateľom. Je členom Rady expertov Českej manažérskej asociácie, členom Českej spoločnosti pre akosť a členom Mensy ČR.

 

 

 

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup