100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 3.796 €!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

VYUČUJEM V TÝCHTO ODBOROCH

Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.

Ing. Kubánková vyštudovala magisterský odbor Financie a oceňovanie podniku na VŠE v Prahe, v roku 2014 na tej istej fakulte úspešne obhájila doktorskú prácu zameranú na tému riadenie výkonnosti výskumu a vývoja v podmienkach malých a stredných podnikov. Ing. Kubánková začala podnikateľskú činnosť ešte na strednej škole, po dobu vysokoškolského štúdia vybudovala cestovnú agentúru zameranú na Incomming a novú distribučnú sieť v popredných pražských hoteloch a hotelových reťazcoch. Pokles dopytu spôsobené ekonomickou krízou ju v roku 2008 viedol k zmene predmetu podnikania, Ing. Kubánková sa zamerala na transfer inovácií, projektové riadenie výskumu a vývoja a popularizáciu výsledkov vedy. Od roku 2008 iniciovala a viedla rad konzorciálnych projektov pre organizácie verejného, súkromného, neziskového sektora, podnikateľské subjekty a výskumné inštitúcie, medzi inými aj projekty podporené z verejných zdrojov - programu Technologické agentúry, OP Vzdelávanie pre konkurencieschopnosť alebo OP Podnikanie a inovácie. Ing. Kubánková sa špecializuje na nastavenie systémov hodnotového riadenia v malých a stredných podnikoch, na popularizáciu aplikovaného výskumu, na prepájanie výskumných a aplikačných projektov a transfer technológií z oblasti potravinárstva, oľnohospodárstva a bioenergetiky do praxe. Oblasti strategického riadenia výskumu, vývoja a inovácií sa venuje aj v rámci svojej vedeckej činnosti.

 

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.