100% ONLINE ŠTÚDIUM MBA, LLM & DBA ZA CENU OD 4.163 €
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Vyučujem tieto predmety:

Doc. PhDr. Eva Bedrnová, CSc.

Vzdelanie v odbore psychológie a psychológie práce a riadenia získala na FFUK v Prahe, habilitovala sa na VŠE, kde dlhodobo pôsobila ako odborný asistent a následne ako docent v tomto odbore na katedre psychológie a sociológie riadenia na podnikohospodářská fakulte VŠE. V súčasnej dobe pôsobí ako docent pre odbor Riadenie ľudských zdrojov VŠEM a ďalej je konateľom spoločnosti P&P Interconsult, s.r.o., zaoberajúca sa psychologickým a personálnym poradenstvom. Vzdelávacie, výskumné, expertízné a poradenské aktivity dlhodobo realizuje pre rad podnikov výrobných, z oblasti obchodu a služieb, bankovníctva a ďalej pre väčšie množstvo organizácií z viac rezortov, oi. Napríklad pre Ministerstvo pre miestny rozvoj a Úrad vlády SR​​. Je autorkou mnohých učebníc, monografií a odborných statí z oblasti manažérskej psychológie a osobnostného rozvoja. Je členkou odborovej komisie odboru psychológie práce na FFUK. V minulosti získala cenu Dili za monografiu Človek hľadá človeka a spolu s tímom katedry psychológie a sociológie riadenia tiež cenu MŠ SR za učebnicu Psychológia a sociológia v riadení firmy.

Video

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.