Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

Vyučuji tyto předměty:

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. MUDr. Vilém Danzig, Ph.D., FESC

  • Garant oboru
  • MBA - Manažment zdravotníctva

Absolvoval Fakultu všeobecného lekárstva Univerzity Karlovej v Prahe v roku 1988 s Cenou rektora. Od tej doby pracuje v dnešnej Všeobecnej fakultnej nemocnici a na lekárskej fakulte, kde vedie ambulancie II internej kliniky na Fakultnej poliklinike. Súčasne je tiež garantom oboru Kardiológie v neštátnom zdravotníckom zariadení Klinmed. Je tiež zástupcom prednostu II. internej kliniky pre výuku na 1. LF UK, kde je tiež predsedom komisie pre Štátne záverečné skúšky. V roku 2004 obhájil titul Ph.D. a v roku 2014 sa habilitoval v obore vnútorného lekárstva. Európskou kardiologickou spoločnosťou mu bol v roku 2006 udelený titul Fellow (FESC). Má atestácie z vnútorného lekárstva, kardiológie, angiológie a osvedečnie pre výkon funkcie praktického lekára. Predmetom jeho záujmu je predovšetkým ambulantná kardiológia, preventívna kardiológia, zobrazovacie metódy v kardiológií, záťažové testy a kardionefrológia. Je ženatý a má s manželkou Zdenou troch dospelých synov.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup