Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.

  • Garant oboru
  • MBA - Bezpečnostný a krízový manažment

Ročník 1975. V roku 2005 absolvoval doktorský cyklus politológie  na Fakulte sociálnych vied Univerzity Karlovej. Tu pôsobil v rokoch 2001 – 2005 ako pedagóg (doktorand, externý prednášajúci predmet Regionálna geografia a regionálna politika). V rokoch 2001 – 2009 bol pracovníkom odboru bezpečnostnej politiky Ministerstva vnútra (problematika boja proti terorizmu; opatrenia proti korupcii, oblasť medzištátnej policajnej spolupráce s dôrazom na jej regionálny cezhraničný rozmer, odstraňovanie prekážok rozvoja cestovného ruchu; spoluorganizátor a účastník mnohých domácich a zahraničných konferencií venovaných rôznym aspektom presadzovania práva). Od roku 2010 pôsobí na Policajnejakadémii Českej republiky v Prahe. Je autorom niekoľkých desiatok odborných i popularizačných článkov, najmä vo vzťahu k témam vnútornej bezpečnosti. Na Policajné Akadémii obhájil v r. 2019 habilitačnú prácu a bol mu udelený titul docent.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia