Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Je absolventom Právnickej fakulty UK a rýdzi akademik (až na ročné pôsobenie ako sudca Ústavného súdu ČSFR prakticky celú svoju profesijnú kariéru strávil na vysokých školách). V súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte sociálno-ekonomickej UJEP Ústí nad Labe a Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe. Zaoberá sa správnym právom so zameraním na správne trestanie a e-government v správnom práve. Napísal sám a ako spoluautor celý rad monografií, niekoľko učebníc, okrem iného aj o histórii verejnej správy u nás a okolo 300 článkov v odborných časopisoch našich aj zahraničných. Pracuje tiež pre štát ako podpredseda komisie pre správne právo Legislatívnej rady vlády.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Máte otázku ku štúdiu alebo si chcete nechať zasielať naše newslettery? Zanechajte nám na seba telefón či e-mail a my vás radi kontaktujeme.

Odoslaním súhlasíte so zasielaním obchodných oznámení, z ich odberu je možné sa kedykoľvek odhlásiť.
frame-scrollup