Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Je absolventom Právnickej fakulty UK a rýdzi akademik (až na ročné pôsobenie ako sudca Ústavného súdu ČSFR prakticky celú svoju profesijnú kariéru strávil na vysokých školách). V súčasnosti pôsobí ako docent na Fakulte sociálno-ekonomickej UJEP Ústí nad Labe a Vysokej škole finančnej a správnej v Prahe. Zaoberá sa správnym právom so zameraním na správne trestanie a e-government v správnom práve. Napísal sám a ako spoluautor celý rad monografií, niekoľko učebníc, okrem iného aj o histórii verejnej správy u nás a okolo 300 článkov v odborných časopisoch našich aj zahraničných. Pracuje tiež pre štát ako podpredseda komisie pre správne právo Legislatívnej rady vlády.

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup