doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

doc. JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D.

  • LLM - Korporátne právo

Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v odbore tlmočníctvo a prekladateľstvo. Absolvovala ročný zahraničný pobyt na University of Ottava v Kanade. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na Katedre obchodného práva Právnickej fakulty Univerzity Karlovej a venuje sa výlučne odboru medzinárodné právo súkromné a právo medzinárodného obchodu. Tiež vyučuje predmet Európske medzinárodné právo súkromné na Fakulte práva Panevropskej vysokej škole v Prahe. Zúčastňuje sa mnohých národných a európskych vedeckých projektov, publikuje v odborných periodikách a okrem toho je členku autorského kolektívu Komentáre k novému zákonu o medzinárodnom práve súkromnom (Wolters Kluwer).

 

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup