Výhody titulu MBA oproti akademickým titulom

16. júl 2017
Výhody titulu MBA oproti akademickým titulom

Titul MBA nie je akademickým titulom, ale je titulom, ktorý sa získa v rámci neakademického člena profesionálneho vzdelávania. Oproti klasickému akademickému titulu ale prináša absolventom rad špecifických výhod.

V prvom rade sa jedná o medzinárodne uznávaný titul, ktorý je veľmi často požadovaný od vrcholových manažérov medzinárodných firiem. MBA je titulom značiacom hlboké znalosti konkrétnej oblasti, ktoré sú plne uplatniteľné v praxi. MBA štúdium je rozšírenia a prehĺbenia vysokoškolského štúdia, kedy získané znalosti je možné využívať ihneď v profesijnom živote. Akademické tituly značí rozsiahle teoretické znalosti, zatiaľ čo tituly MBA sú známkou hlbokých praktických znalostí, ktoré sú pre zamestnávateľov atraktívnejšie, a preto vyhľadávanejšia.

Titul MBA je prestížnym titulom, ktorý zvýhodňuje jeho držiteľa na pracovnom trhu. Je známkou toho, že je pre vás dôležité ďalšie vzdelávanie a sebarozvoj. Titul MBA vám môže otvoriť vrátka, ktorá by bola s klasickým vysokoškolským titulom uzavretá.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančného prínosu MBA štúdia