Výhody MBA oproti akademickému štúdiu

Obľuba neakademického člena profesionálneho vzdelávania neustále rastie, pretože štúdium má niekoľko pozitívnych účinkov vedúcich ku kariérnemu rastu. Výhody MBA sú značné aj v porovnaní s klasickým vzdelávaním na vysokých školách. Pri porovnaní oboch foriem sa najčastejšie stretávame s piatimi základnými výhodami.


Prehĺbenie poznatkov
Tou hlavnou výhodou je rozšírenie a prehĺbenie vedomostí, ktoré boli získané počas akademického štúdia. Študenti MBA programov študujú viac do hĺbky a svoje znalosti môžu lepšie uplatniť v praktickom živote. Na rozdiel od klasického akademického vzdelania teda prináša štúdium MBA pridanú hodnotu vo forme hlbších znalostí a lepšieho zvládanie konkrétnej problematiky.


Praktické vzdelávanie
Kým akademické vzdelanie sa zameriava na teoretické vedomosti, MBA štúdium je zamerané na praktickú rovinu. Študenti riešia prípadové štúdie, teda konkrétne príklady z praxe a získané znalosti môžu okamžite aplikovať do svojho pracovného života.


Lektorský tím
Zameranie na praktickú oblasť zodpovedá aj zloženie lektorského tímu, ktoré je u MBA štúdia tvorené poprednými odborníkmi z praxe, ktorí poskytujú študentom pridanú hodnotu vo forme svojich dlhoročných skúseností v odbore. Lektori sú študentom k dispozícii aj pre riešenie konkrétnych problémov z ich manažérskeho života, a to je niečo, čo u klasického vzdelávania nenájdete. Pri štúdium MBA získate cenné know-how od popredných odborníkov z danej oblasti.


Sposob štúdia
Nespornou výhodou MBA štúdia, oproti tomu akademickému, je možnosť štúdia online. Nemusíte dochádzať na semináre, prednášky, ale ani na skúšky. Študujete v pokoji svojho domova, bez stresu a efektívne.


Konkurenčná výhoda na trhu práce
Počet akademických titulov v Českej republike rastie, a tak samotný vysokoškolský titul nie je pre absolventa pridanou hodnotou na trhu práce. Tou je až ďalší profesijný vzdelávanie, ktoré pomáha získať konkurenčnú výhodu v určitom odbore. Akademický titul nie vždy stačí na získanie vhodného zamestnania, najmä ak sa uchádzate o zamestnanie v medzinárodných firmách, ktoré vnímajú MBA titul ako základ toho, čo by mal mať uchádzač o manažérsku pozíciu v ich firme. Samotní zamestnávatelia vnímajú štúdium MBA ako konkurenčnú výhodu, a preto sú to práve oni, kto najčastejšie nabádajú svojich zamestnancov k získaniu MBA titulu.
 

Príbuzné stránky

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup