Má online MBA štúdium hodnotu?

 
Záujem o neakademické profesijné vzdelávanie MBA rastie. Predovšetkým manažéri si začínajú uvedomovať, že je táto forma štúdia jednou z možností, ako si zvýšiť šance pre svoj kariérny rast. Štúdium MBA má rad výhod. Od obdržania medzinárodne uznávaného titulu cez získanie cenných praktických vedomostí až po zvýšenie svojho uplatnenie na trhu práce (viac o výhodách MBA).

Moderné štúdium MBA je navyše pre študentov atraktívnejšia možnosťou študovať online. Niektorí sú síce k interaktívnej forme štúdia skeptickí a argumentujú tým, že táto forma štúdia MBA nemá pre absolventa žiadnu hodnotu, ale opak je pravdou. V 21. storočí začínajú interaktívne možnosti vytláčať tie tradičné. Nikoho tak neprekvapí možnosti online výučby, ktoré sú čoraz častejšie, a ich hodnota sa neustále zvyšuje.

Už na vysokých školách dochádza k obratu smerom k moderným formám štúdia, napríklad u prednášok, ktoré môžu študenti sledovať v pohodlí svojho domova na internete. Význam moderné výučby aj v tradičných formách štúdia narastá. Je ešte väčšie v prípade ďalšieho profesionálneho vzdelávania. Toho sa zúčastňuje väčšinou ľudia veľmi pracovne vyťažení, ktorí by bez existencie online štúdia prišli o možnosť získania titulu MBA. Novo môžu využiť aj MBA Flexi, ktorý prináša pracujícícm ďalšie výhody.

 Hodnota je daná už samotným spôsobom štúdia. Študenti komunikujú cez skype so svojimi profesormi. Rieši s nimi praktické problémy, vrátane tých, ktoré súvisia priamo s ich kariérou. Študentom sú zadávané úlohy, ktoré podnecujú kritické myslenie a umožňujú im pristupovať k problémom komplexne z mnohých uhlov. Online štúdium preto kladie na študentov ďaleko väčšie nároky než štúdium tradičné. Ale o to viac je pre absolventov prínosné.

Online forma štúdia má samozrejme aj svoje nevýhody, ale tie môžeme nájsť aj u tradičných foriem vzdelávania. Nevýhody interaktívneho online štúdia sú skôr individuálne a nemožno ich generalizovať na celú online výučbu. Súvisia predovšetkým so schopnosťou jedinca prinútiť sa k vzdelávaniu. Teda s jeho vôľou a sebadisciplínou.

Či už dosiahnete titulu MBA akoukoľvek formou, vždy bude pre vás prínosom. Získaný titul nebude nikto namietať a zisťovať, či bol získaný online alebo tradičným spôsobom. Vždy budú hlavným kritériom vášho kariérneho rastu vaše znalosti a schopnosti. Teda niečo, čo môžete posilniť usilovným štúdiom MBA, bez ohľadu na jeho formu. Online štúdium MBA má teda rovnakú hodnotu ako klasické formy štúdia. Rozdielom sú len prínosy, ktoré moderné štúdium ponúka, najmä úspora času, ktorý môžete efektívne využiť vo svojom osobnom a profesionálnom živote.

Jedna malá rada na záver. Hodnotu štúdia skôr určuje vzdelávacie inštitúcie, pre ktorú sa rozhodnete, než forma štúdia. Starostlivo vyberajte z ponuky škôl, čítajte referencie ich absolventov a zaujímajte sa o to, ktorí lektori na škole pôsobia.

Príbuzné stránky

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup