Kam vás dostane MBA a nie BBA

 

Tituly MBA (Master of Business Administration) a BBA (Bachelor of Business Administration) majú veľa spoločného. Obaja sú neakademickými profesijnými tituly písanými za menom, ktoré značí rozšírenie poznatkov získaných predovšetkým na vysokej škole o praktické znalosti jednoducho uplatniteľné v praxi. Oba tituly sú bežne používané v zahraničí, ale ich obľuba rastie aj v Českej republike.


Hoci sú obaja tituly pre držiteľa prínosné, získanie diplomu s titulom MBA znamená predsa len viac než s titulom BBA. BBA titul môžeme čiastočne prirovnať k českému bakalárskemu titulu, ktorý je nižším stupňom akademického vzdelania a po jeho absolvovaní sa očakáva ďalšie štúdium vedúce k získaniu magisterského titulu. S BBA je to podobné, jedná sa o nižší stupeň ďalšieho profesijného vzdelávania a jeho prínosy sú tak ďaleko nižšie ako v prípade MBA. Pre manažérov a ľudí z obchodnej praxe nemá prakticky význam, pretože je len úzkym doplnením ich vedomostí.

BBA sa odporúča skôr pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním, ktorí chcú získať základné praktické znalosti. U uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním, zvlášť z oblastí marketingu, obchodu a z oblastí stredného a vrcholného manažmentu, nemá tento titul veľký význam.


Hodnota titulu MBA je samozrejme vyššia aj na pracovnom trhu. Titul BBA uchádzača o zamestnanie prakticky nezvýhodňuje oproti klasickým vysokoškolákom. MBA je naproti tomu jasným impulzom, ktorý zvyšuje atraktivitu uchádzača. V mnohých medzinárodných firmách je dokonca podmienkou pre vstup do stredného či vrcholného manažmentu titul MBA, nie titul BBA.


Prečo je teda lepšie MBA a nie BBA?

 

  • s MBA máte ďaleko vyššiu šancu získať kvalitné zamestnanie,
  • MBA vám dá hlbšie vedomosti využiteľné v praxi,
  • MBA odštartuje váš kariérny rast
  • MBA má vyššiu váhu v zahraničí
  • MBA je kľúčom k vášmu sebarozvoju

V dnešnej dobe je takmer zbytočné študovať BBA programy, najmä keď v priebehu jedného roka, je možné získať titul MBA z rôznych odborov. Hlboké znalosti problematiky, vyšší rešpekt medzi svojimi podriadenými a kolegami, komplexnejšie myslenie, zlepšenie atraktívnosti na trhu práce, kariérny rast a váš celkový sebarozvoj sú len zlomkom toho, čo získate titulom MBA a nie titulom BBA.

 

Príbuzné stránky

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup