Štipendium pre hendikepovaných - Marek Luco

Príbeh Ing. Marka Luca

V novembri  som dovŕšil 33 rokov a moje životná dráha sa zmenila v roku 2001,kedy som pri skoku do vody utrpel poranenie miechy. Došlo k zlomenine krčného stavca C5 a diagnóza bola na svete – kvadruplegia a odkázanosť na inv. vozík. Do úrazu som sa venoval všetkým možným športom a aktívne som hrával futbal. Nasledovala pol ročná rehabilitácia, kedy som sa postupne pripravoval na život s vozíčkom. Pred sebou som mal svet, o ktorom som nič netušil. Našťastie už v začiatkoch som mal šťastie na zaujímavých ľudí, ktorí sa mi snažili svojimi radami pomáhať a usmerňovať ma. Čoraz častejšie som si kládol otázku, ako byť prospešný pre túto spoločnosť a nie len tak „vysedávať“. Začal som tým, že som začal od seba a to športom. Zaregistroval som sa v klube, ktorý sa okrem športovej činnosti venuje aj sociálnemu poradenstvu a tam som prvý krát získaval skúsenosti v tejto oblasti. Popritom som sa ako živnostník od roku 2007 začal venovať predaju a servisu výpočtovej techniky, správe sieti a tvorbe web stránok.  Záležitosti okolo podnikania si vyžadovali už aj znalosť zorientovať sa v ekonomickej oblasti a tak v roku 2010 som si podal prihlášku na Bankovní institút vysoká škola, odbor Financie, ktorý som v júni 2015 úspešne ukončil. V začiatkoch štúdia som inicioval založenie neziskového združenia LUMAR n.f. v rámci ktorého pôsobím ako referent poskytujúci pomoc a poradenstvo v sociálnej a ekonomickej oblasti ľudom so zdravotným postihnutím. Na starosti mám aj prípravu a riadenie projektov, zameraných na podporu zlepšenia životnej situácie občanov so ZP. V roku 2013 som bol oslovený firmou zaoberajúcou sa tvorbou reklamy s ponukou práce a keďže som videl príležitosti osobnostného rozvoja, začal som pracovať ako editor a predajca reklamného priestoru na LCD paneloch. Z vlastnej skúsenosti viem, že príležitosti sú tu nato, aby sme prijali ich výzvu a preto som sa rozhodol študovať MBA - Ekonomika a finančný manažment. Vedomosti z štúdia určite využijem vo svojej práci, pri rokovaniach s potenciálnymi klientmi. Do budúcnosti plánujem zriadenie chránenej dielne, čím by som chcel dať príležitosť mnohým zdravotne postihnutým začleniť sa do spoločnosti a odovzdať skúsenosti, ktoré získam počas štúdia. Získané vedomosti by som vedel zúročiť aj prípadnom doktorandskom štúdiu. Všetkými svojimi aktivitami sa snažím nabádať ľudí, ktorí si prešli niečím podobným,  aby sa postavili prekážkam, ktoré im do cesty priniesol život a ukázať im, že aj s handicapom je možné viesť zaujímavý a plnohodnotný život. 


Postrehy pána Luca k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Úvodné sústredenie naplnilo moje očakávania s ktorými som tam išiel. Po oboznámení sa so študijným systémom mám v úmysle už v krátkom čase sa pustiť do študijných materiálov, ktoré sú prehľadne pripravené. Zaujímavo vyzerajú byť všetky predmety a najviac ma láka asi Strategický management a  Bankovníctvo,ale verím,že nadobudnuté vedomosti počas celého štúdia mi pomôžu v osobnostnom a pracovnom vzostupe a ktoré budem využiť aj v prospech neziskového združenia,ktorému sa venujem.  Veľmi som privítal možnosť krátkych prednášok s lektormi,ktorí na mňa zapôsobili svojou profesionalitou,odbornosťou a skúsenosťami. Spokojnosť môžem vyjadriť aj s prístupom spolužiakov, s ktorými som si už stihol vymeniť aj kontakty a teším sa na spoluprácu.


Aké sú dojmy pana Luca zo začatia MBA štúdia na CEMI a čo od štúdia očakáva?

Zistite v nasledujúcom videu:


Zhodnotenie druhého semestra
Končí sa skúškové obdobie, takže som sa májový mesiac venoval hlavne dokončeniu seminárnych prác. U niektorých predmetov  bol podmienkou úspešného zakončenia záverečný test . Ten som absolvoval online a musím povedať,že e-learningovy  systém mi úplne vyhovuje,hlavne z časového hľadiska,nakoľko je len na študentovi,kedy test absolvuje. K testom bohato postačujú prehľadne vypracované skriptá. Najväčší prínos zatiaľ pozorujem v predmete Manažérske účtovníctvo. Jednak preto,že som sa touto problematikou doteraz veľmi nezaoberal a nadobudnuté vedomosti a skúsenosti pri vypracovaní seminárnej práce ma utvrdili v tom, že je to neoddeliteľnou súčasťou manažérskeho rozhodovania. Momentálne sa venujem aj diplomovej práci , ktorej témou bude Finančná analýza podniku. Kompletizujem odbornú literatúru, na ktorej chcem postaviť teoretickú časť a zároveň vyberám vhodný podnik k prevedeniu konkrétnej finančnej analýzy.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup