Štipendium pre hendikepovaných - Tereza Pařilová

Postrehy pani Pařilové k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

První dojem ze zahajovacího setkání jsem měla dobrý. Líbilo se mi úvodní seznámení se studijními podmínkami a ukázka e-learningového prostředí, které jsem do té doby měla možnost vyzkoušet pouze v demo verzi. Setkali jsme se se všemi přednášejícími prvního semestru, každý z nich vedl přibližně hodinový blok s informacemi o předmětu, konzultacích, požadavky na ukončení předmětu a informovali o možnostech diplomových prací, ochotně také odpovídali na naše otázky. S napětím očekávám, jak proběhne „semestr“ formou e-learningu a těším se, že si budu moci přípravu i zkoušky časově organizovat sama.

 

Prvý semester:

První semestr utekl dost rychle. Díky studijním materiálům jednotlivých předmětů jsem si ujasnila, o čem chci psát diplomovou práci, co mi nejvíc „sedne“ a bude mít význam. V průběhu komunikace s lektory jsem si také rychle vybrala svou vedoucí. Napsala jsem tři seminární práce, které díky volnosti sylabů jednotlivých předmětů zapadají do sebe a vytváří základ pro práci diplomovou. Dva online testy jsem splnila hned na začátku zkouškového období, i když příprava na ně byla už poněkud náročnější, než jsem čekala.

Líbí se mi možnost vypracovat online test kdykoliv v rámci zkouškového období. Jsem totiž noční pták a nejlépe se mi pracuje pozdě večer. Druhý semestr považuji trochu za výzvu, ale věřím, že studium zvládnu stejně dobře, jako v prvním semestru. Na vypracování diplomové práce a její obhajobu už se těším. Myslím, že mám dobrou vedoucí a zajímavé téma.
 

Druhý semester:

Nový, a zároveň poslední, semestr nám začal v říjnu. Z pracovních důvodů jsem se bohužel nemohla zúčastnit společného jednodenního setkání v Praze, které jsem v prvním semestru považovala za přínosné. Ve studijním systému Fronter jsou ale vloženy prezentace ze setkání, které obsahují i požadavky k uzavření předmětů a jsou dobře vysvětlené. Uvidíme, co přinese zkouškové období a obhajoba diplomové práce. Docela se těším.

 

Ukončenie štúdia:

Štúdium na CEMI som si vybrala predovšetkým kvôli ponuke odboru Management zdravotníctva, pretože medicína a štúdium kognitívnych poruchy sú mojou záľubou a čiastočne aj povolaním. Verím, že v dnešnej konkurenčnej dobe je pre vedúce pozície vo výskumných skupinách a inštitúciách každe profesijné vzdelanie výhodou. Za pozitívny som pokladala tiež online výučbu, ktorú som si do istej miery mohla časovo koordinovať sama, a uzatváranie väčšiny predmetov formou seminárne práce. Niektoré predmety boli z môjho pohľadu skôr doplňujúce, iné mne však dávali veľkú možnosť výberu témy, ktoré som považovala za využiteľné vzhľadom k mojim plánom do budúcnosti. Management vo zdravotníctve má veľmi širokú škálu zamerania, a tak si každý môže vybrať "svoj" predmet, pričom pripomenie aj príbuzné témy. Rada by som raz viedla výskumný tím, kde umenie dobre zvolenej stratégie, vízie a komunikácie s tímom odborníkov určite budem potrebovať, a to som si predovšetkým v predmete Management zdravotníckych služieb skúsila nanečisto.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup