Štipendium pre hendikepovaných - Stanislav Vaďura

Postrehy pána Vaďury k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Rád bych zde vyzvednul vysokou profesionalitu, ochotu a vstřícnost všech pracovníků, či spolupracovníků CEMI, kteří se podíleli na organizaci a přípravě úvodního setkání, resp. zahájení nového ročníku studia MBA a LLM. Pominu –li velmi příjemné prostředí ,ve kterém se soustředění uskutečnilo, všechny vstupy a prezentace vyučujících se odvíjely v příjemné, ale současně i  veskrze pracovní atmosféře. Každý blok, resp,. jeho přednášející nastínil problematiku, se kterou se v rámci studia budeme seznamovat. A jak už to při studiu také obvykle bývá, rovněž byly vydefinovány kriteria  a způsoby splnění všech studijních podmínek, které jak všichni doufáme, povedou ke zdárnému absolutoriu a zakončení studia. Naplnění tohoto cíle přeji jak sobě, tak všem svým kolegům.

 

Aké sú dojmy pána Vaďury zo začatia MBA štúdia na CEMI a čo od štúdia očakáva?

Zistite v nasledujúcom videu:

 

Zhodnotenie prvého semestra:

Z úvodního soustředění prvního semestru jsem se vrátil domů pln očekávání a pozitivní motivace. Po cca 3 týdnech studijního procesu jsem si vytvořil jistý systém práce, stanovil si rozvrh činností a naplno se ponořil do studia. V okamžiku, kdy jsem tento pomyslný motor nastartoval, rázem se situace diametrálně proměnila. Obrovskou pomocí je skutečnost, že všichni lektoři reagují velmi promptně na podněty jakéhokoliv typu. Tato rychlá forma komunikace udržuje „studentský motor“ v patřičných provozních otáčkách, takže vše funguje naprosto optimálně. Bylo by nesmírně složité vybrat jeden studijní předmět, o kterém bych mohl prohlásit, že je pro moji profesní praxi prospěšnější než jiné. Ba naopak na svém konkrétním příkladu mám velmi intenzivní pocit, že teoretická náplň jednotlivých předmětů představuje jednotlivé kamínky, přesně zapadající do komplexní mozaiky mého odborného rozvoje.  Za posledních několik měsíců jsem byl vícekrát konfrontován s praktickou situací, kdy mi teoretický základ získaný při studiu pomohl lépe a efektivněji řešit jednotlivé situace z pracovní agendy. Ať už se jednalo o otázky související s INCOTERMS, přípravou smluvních vztahů či stanovení nejvhodnějšího obchodního modelu pro oslovení nového zákaznického segmentu.  A to lze s nadsázkou říci, že jsem teprve v polovině studia.   

 

Zhodnotenie druhého semestra:

Na úvodní únorové soustředění k druhému semestru jsem jel pln očekávání a snahy zjistit, jak probíhá studium u mých kolegů. Výměna zkušeností mne ujistila v tom, že s úskalími studia zápolíme tak nějak velmi podobně. Málo času, hodně práce, potřeba „natáhnout den“, pokud by to bylo alespoň trochu možné. Na druhou stranu s jistějším pocitem, že už vím jak na to. Druhý semestr utíká jako voda. Zdárně jsem se popasoval se všemi požadavky na splnění podmínek pro zakončení předmětů z druhého semestru. Probíraná témata mi již několikrát pomohly v praktických situacích v mé profesi. Ať už se jednalo o definici obchodního modelu společnosti, stanovení marketingové strategie a komunikačního mixu, či konkrétních aktivit směřujících k podpoře prodeje nové produktové řady společnosti. Toto jsou všechno praktické situace, ve kterých mi doposud získané teoretické vědomosti ze studia pomohly při řešení konkrétních úkolů v pracovním životě. V současné době se začínám plně věnovat zpracování diplomové práce, která, jak doufám, povede k úspěšnému zakončení mého studia.     

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup