Štipendium pre hendikepovaných - Petrana Blašková

Postrehy pani Blaškové k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Začiatok štúdia  prebiehal odlišne ako na klasickej vysokej škole.  V  E-learningovom systéme Frontier som zrazu mala všetko potrebné pre štúdium. Nemusela som nič zháňať, nič prepisovať. Študijné materiály pravidelne pribúdali. Po úvodnom miernom strese, keď každý týždeň narastali texty som si uvedomila, že nemusím použiť úplne všetko. Začala som selektívne vyberať časti, ktoré by som dokázala  reálne využiť v praxi. Zo študijných predmetov som sa sústredila na  predmet "Marketing a komunikácia" a predmet "Predaj, medzinárodný obchod, obchodné jednanie", ktoré ma najviac zaujali. Železná pravidelnosť akou systematicky každý týždeň pribúdali nové texty ma naučila, že som od začiatku štúdia, každý týždeň pripravovala ďalšie časti seminárnych prác so spomínaných predmetov. Takto som mohla prvú z nich zaslať na konzultáciu okamžite na začiatku týždňa, ktorý bol určený na konzultácie. Ocenila som aj, že môžem študovať v čase, ktorý mi vyhovuje, tak dlho ako chcem, potrebujem a môžem. "Nástenka" v študijnom systéme a pravidelne e-maily, nám pomáhajú, aby sme na nič dôležité nezabudli.  Záverom by som spomenula, že rovnako dôležitým faktorom pre mňa je, že môžem práce písať v rodnom jazyku, aj keď vlastne študujem "v cudzine".


Prvý semester:

Mám za sebou skúškové obdobie, ktoré prebehlo v úplnej pohode, bez stresov a nervákov. Hlavne preto, že systematická pravidelnosť  a celkovo premyslený spôsob, komunikácie zo strany Inštitútu CEMI, mi určoval mantinely a viedol ma k cieľom, ktorými boli seminárne práce a on-line test. Svoju rolu určite zohralo aj moje semestrálne štúdium, kedy som si naozaj zodpovedne a systematicky pripravovala texty a časti “skladačky“ mojich seminárnych prác. Trochu nadnesene by som mohla povedať, že takmer som nepostrehla, že máme skúškové obdobie. Jednoducho som 4 týždne dávala do hromady pred pripravené poznatky zo štyroch rôznych predmetov. Test som si nechala na záver.  Každý týždeň jedná seminárna práca, krátka konzultácia, doplnenie a vloženie do systému. Oceňujem premyslený a efektívny systém. Práce som písala a tvorila vtedy, keď som a to mala chuť a inšpiráciu. Odpovede a reakcie od lektorov boli rýchle, jednoznačne definované, konkrétne. A veľmi priateľské.! Na elektronickú nástenku, som si úžasne zvykla. Nielen, že mi ukazuje čo a do kedy mám spraviť, ale hlavne preto, že oznamuje koľko dní do konca termínu ostáva. Úžasná vec a veľká pomoc pre mňa v uponáhľanom svete a živote... Práce píšem v slovenčine, lektori bez problémov chápu... čo ma znova veľmi teší.


Druhý semester:

Druhý semester môjho štúdia na CEMI mi pomohol získať odlišné zručnosti a skúsenosti.  Začala som si do celku spájať čiastkové poznatky, ktoré som si osvojila v jednotlivých predmetoch v prvom semestri. Aj napriek tomu, že štúdium má pomerne rozsiahle teoretické materiály, ktoré sme používali, snažila som sa ich prakticky a hlavne reálne využiť. Sústredila som sa na to aby som z nich vytvorila funkčné nástroje, ktoré využijeme v našom Občianskom združení pri rozbehu marketingového a obchodného oddelenia. Rovnako som použila aj materiály, ktoré pojednávali o technikách medzinárodného obchodu na ktorý by sme sa v budúcnosti tiež chceli orientovať. Na systéme CEMI veľmi oceňujem, že nám dáva dostatok času na prípravu diplomovej práce.

 

Zakončenie štúdia:

Záver môjho štúdia sa niesol v príprave a písaní diplomovej práce. Pustila som sa do neho s veľkou chuťou a zanietením. Snažila som sa maximálne využívať teoretické poznatky, aby som našla v praxi ich zmysluplné smerovanie a využitie. Tu by som chcela úprimne oceniť prístup vedúcej mojej diplomovej práce, ktorá ma usmernila predovšetkým v dvoch hlavných oblastiach. Zastavila ma, keď som sa do práce snažila vtesnať aj veci, ktoré by som v praxi reálne nevyužila a hlavne ma usmerňovala, aby som sa držala stanoveného cieľa. Vytrápila som sa statočne. Termín na odovzdanie som však stihla. Po odovzdaní diplomovej práce som si vydýchla a takto ešte čerstvo nabitá vedomosťami a snahou o ich praktické využitie som oslovila jedného z možných klientov, ktorý kedysi neformálne prisľúbil, že by mal záujem, aby som mu niečo porozprávala o našich produktoch. Spravila som si prípravu... došla na dohodnuté stretnutie a snažila sa “predať“ niečo z našej ponuky. Náš potenciálny klient má však v polovici rozhovoru zastavil a spýtal sa: “A loď by ste nevedeli vo vašom občianskom združení vyrobiť ?“ Čooo loď ?! S hrôzou som horúčkovito premýšľala či som na správnom stretnutí... Pred tým než som klientovi odpovedala som si spomenula aké, že to informácie som písala do mojej diplomovej práce... “Zákazník ma vždy pravdu...“ a hlavne “Počúvajte čo zákazník hľadá, nesnažte sa mu vtlačiť to čo chcete vy...“. Prebleskli mi hlavou texty, ktoré som len nedávno písala... Keďže som nevedela zákazníkovi odpovedať či to dokážeme, tak som sa dohodla, že to preverím a narýchlo som sa rozlúčila... S malou dušičkou som došla za mojimi kolegami do dielne... “Chlapi kupolu na pestovanie som nepredala... ale zákazník by chcel loď...“ tichým hláskom som dokončila vetu... Chvíľku bolo ticho... tá chvíľka však u mňa trvala, ako keby celú večnosť... “Aaaa to ako loď čo pláva?“... zaznelo z úst jedného z mojich kolegov, čo v živote už zažili všeličo... Akože Noemovú archu, aj so zvieratami? Keby prišla potopa... ? Nie, nemusí plávať... odpovedala som... Loď čo nepláva?!... s veľkým údivom na mňa pozerali moji jemne šokovaní kolegovia... Áno... ako dekoráciu na záhradu, ako oporu na pestovanie, ako priestor kde sa budú hrať deti... Aaaaha pomaly im dochádzalo, že o čom vlastne to rozprávam... Tak vedeli by sme to spraviť, ak by to klient zaplatil? Znela moja otázka... Na moje veľké prekvapenie jeden z kolegov s úplným kľudom zrazu povedal...  Otočíme kupolu o 90 stupňov, tu pripojíme, tam vynecháme... a bude loď... Vydýchla som si... Do týždňa nám iný kolega nakreslil plány na “Mayflower“ a Santa Mariu... lode na ktorých Krištof Kolumbus objavil Ameriku. A najlepšie na tom bolo s akým nadšením sa do toho pustil... Také zaujímavé a netradičné a iné... s veľkým úsmevom vymenovával... Ďalšie dve pracovné stretnutia sa niesli v obdobnom duchu, len klient chcel na záhradné dvere ako trellis (výplň dverí) lesné víly... Ďalší klient zase dievčatko na starom historickom bicykli (velocipéde)... aké sú na Primaciálnom námestí v Bratislave... (Par krát som okolo išla a nič také som si ani len nevšimla...!) Tak som sa následne už s väčším kľudom spýtala kolegov či sa pokúsime, či vieme, či dokážeme...  “jasnééé, spravíme papierové modely... prenesieme na drevo...“ zneli konštruktívne odpovede, tentoraz už bez ironického podtónu... Papierové modely už máme... za chvíľu začnú kolegovia vyrábať produkty aj z dreva...

A prečo tu uvádzam tieto úsmevné príbehy? Lebo pred mojim štúdiom na CEMI sme asi 3 - 4 roky vyvíjali na základe grantov v podstate jeden druh produktu... Vedeli sme, že by sme sa mali snažiť ho predať. Pokúšali sme sa. No nešlo to... Teraz za tri týždne sme našli tri produkty o ktoré majú klienti záujem a ktoré nikto nevyrába... A dokázala sme ich “objaviť“ vďaka tomu, že som uplatnila len drobné pravidlá, ktoré som sa počas štúdia na CEMI naučila...

Tieto praktické príklady – úspechy ma povzbudili v tom, že každý deň začínam premýšľať marketingovo, začínam sa učiť, ako asi funguje “trhovanie“.  Myslím si, že rok štúdia priniesol výsledky. Myslím si, že štúdium na CEMI “funguje“. A za to môžem len poďakovať všetkým ľudom z inštitútu CEMI, ktorí sa mi venovali.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup