Štipendium pre hendikepovaných - Marcela Václavková Konrádová

Príbeh PhDr. Marcely Václavkové Konrádové, cert. Mgmt.

V období mojich 10-18 rokov, som bola 5x operovaná na pohybové ústrojenstvo, týždeň pred maturitou sa mi objavil prvýkrát nádor v predkolení. Keď som sa po roku liečby a ukončení prvého ročníka vysokoškolského štúdia vycestovala na zber paradajok do Talianska, nastal v mojom živote ďalší zlom. Náhle som ochrnula. Dnes mám 35 rokov, za sebou 23 operácií, liečim sa na viac ako 20 ťažkých ochorení a nosím so sebou nálepku „postihnutá.“ Zatiaľ tak môžem povedať, že som doktorkou filozofie, certifikovaná manažérka, mediátorka, magisterka sociálnej pedagogiky a bakalárska sociálnej práce. V súčasnosti, aj keď sa roky venujem osobnému rozvoju a neustále si snažím zvyšovať svoje vedomosti a zdokonaľovať sa vo svojich zručnostiach, prichádzam na to, že je najvyšší čas opäť sa niekam posunúť. Pretože investícia do vzdelania je niečo, čo človeku zostáva, čím dokáže nadobudnúť nový rozmer „videnia“ a následne tak otvoriť sa novým možnostiam a v neposlednom rade, tak aj pomôcť druhým. Verím, že získaním titulu MBA doplním svoje vzdelanie o ďalší rozmer a budem tak vedieť ešte cielenejšie pomôcť ľuďom zo zdravotným postihnutím, získam prehľad, ktorý mi teraz chýba. Verím, že zastavenie ma nikam nedovedie, a že jediným postihnutím v mojom živote môže byť nesprávny prístup. V roku 1999 som stála pri zrode dobrovoľníckeho centra, pričom dodnes pôsobím v mnohých organizáciách ako dobrovoľníčka. Profisijnú „pisateľskú“ internú kariéru som ukončila v roku 2005, odvtedy sa písaniu venujem už len externe a ako venujem sa mu ako svojmu „končíku“. Doposiaľ mi vyšlo 6 kníh. Od roku 2005 pracujem s ľuďmi so zdravotným postihnutím, primárne s telesným. Pôsobila som v OZ Go-OK, v januári 2012 som založila vlastné občianske združenie Prístav nádeje, následne Chránenú kaviareň s knižnicou Prístav v podobe Tréningového centra pre hendikepovaných, na Slovensku prvú tohto druhu. V činnostiach pokračujem naďalej, ročne zrealizujem približne 30 verejnoprospešných, prostredníctvom ktorých sa pokúšam pomôcť zlepšiť a skvalitniť životy mnohých ľudí. Okrem iného poskytujem osobám so zdravotným postihnutím sociálne poradenstvo, kurzy sebarozvoja a sebaobsluhy, ako aj výrobu rôznorodých, ručne tvorených výrobkov. Firmám a väčším organizáciám ponúkam ucelený program zodpovedného podnikania, vrátane workshopov o tom, ako zriadiť chránené dielne a pracoviská pre osoby so zdravotným postihnutím s poukázaním na prínos pre organizáciu. Myslím si, že aktivity občianskeho združenia Prístav nádeje neraz smerujú k hlavnej myšlienke, poukazovať na prístupnosť, čo znamená, že ľudia so zdravotným postihnutím majú mať, rovnako ako ľudia bez zdravotného postihnutia, prístup k „fyzickému“ prostrediu, doprave atd. Aj preto sa snažím realizovať a uskutočniť mnohé ďalšie prospešné projekty (podnikateľsko-sociálne), prostredníctvom ktorých sa pokúšam pomôcť zlepšiť a skvalitniť životy aspoň niektorých ľudí. V uplynulom období som  získala ocenenie Filantrop napriek hendikepu za rok 2014, Cenu primátora Banskej Bystrice (2013), bola nominantkou na Inšpirujúcu ženu (2013). Získala ocenenie Srdce na dlani (2013) za venovanie času, schopností a energie v prospech iných ľudí a svojej komunity v Banskobystrickom samosprávnom kraji v kategórii Dobrovoľníctvo v rozvoji komunity (2013).  V súťaži E - ženy 2013 v kategórií „Ženy, ktoré podnikajú off - line a majú firemnú webovú stránku“ získala 1. miesto a špeciálnu cenu Gabiky Revickej a Moniky Jakubeczovej za mimoriadne inšpiratívny príbeh a silu osobnosti (2014). No okrem týchto ocenení je však pre mňa tým najväčším zadosťučiním uplatnenie sa osoby so zdravotným postihnutím v práci, jej osobnostný rozvoj a prínos pre spoločnosť.

 

Postrehy pani Marcely Václavkové Konrádové k jednotlivým študijným etapám
 

Zahájenie štúdia:

Pri pohľade na Prahu z 27. nadzemného poschodia budovy City Tower, kde prebiehalo úvodné sústredenie štúdia MBA zabudnete na všetky obavy, s ktorými ste prišli J. So záujmom som sledovala a počúvala prednášky prvého semestra rozdelených v niekoľkých blokoch, nasávala som nové informácie a rozmýšľala, o čom budem písať seminárne práce. Oceňujem výbornú organizáciu úvodného stretnutia, hĺbku a odbornosť informácií zo strany lektorov, príjemné prostredie a profesionalitu. V súčasnosti sa oboznamujem so študijným systémom Fronter, detailnejšie skúmam obsah jednotlivých predmetov a s nadšením očakávam, čo ma čaká, kam sa vďaka štúdiu posuniem ďalej a ako štúdium MBA obohatí môj profesijný život. Ale už teraz Vám ďakujem za príležitosť študovať práve v CEMI.


Aké sú dojmy pani Václavkove Konrádove zo začatia MBA štúdia na CEMI a čo od štúdia očakáva?

Zistite v nasledujúcom videu:


Zhodnotenie prvého semestra:

Semester za mnou a ja som sa opäť posunula vpred. Časovo flexibilné štúdium mi umožnilo plne sa venovať svojim aktivitám a zároveň získať skúsenosti a ďalšie znalosti v skúmanom odbore a dokonca nadobudnúť nové. Vďaka MBA štúdiu na CEMI si rozširujem obzory potrebné k mojej profesii a k aktivitám, uvedomujem si, kde som robila chyby a prichádzam na to, ako čo najefektívnejšie riadiť svoju organizáciu. Získanie aktuálnych poznatkov a lepšieho prehľadu v súčasných trendoch a novinkách v manažmente, ale i v podnikaní ako takom, mi pomáhajú robiť rozhodnutia, ktoré som sa bez nadobudnutia týchto nových znalostí neodhodlala doposiaľ urobiť. Som plná očakávaní z toho, kam ma posunie ďalší semester:).

 

Ukončenie štúdia:

Štúdium MBA na CEMI ubehlo veľmi rýchlo. Prvý semester bol pre mňa, okrem iného, aj zoznamovaním sa s e-learningovým systémom Fronter, ktorý ma k dispozícii každý študent. Následné písanie seminárnych prác, ale i skúšky z jednotlivých predmetov ma posunuli vpred a rozšírili moje obzory v manažmente, potrebné k mojej profesii a aktivitám, v ktorých sa realizujem. Nebojím sa povedať, že mi štúdium na CEMI pomohlo profesionálne sa posunúť a že získané vedomosti a znalosti využívam v každodennej práci. Štúdium MBA na CEMI mi taktiež zvýšilo sebavedomie a umožnilo mi rozšíriť svoje portfólio a získať tak aj prácu v oblasti manažmentu, prácu mojich snov.

Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup