Štipendium pre hendikepovaných - Ing. Irena Hornová

Postrehy pani Hornové k jednotlivým študijným etapám

Zahájenie štúdia:

 
Ráda bych poděkovala institutu CEMI za poskytnutí stipendia ve výši 50 % z ceny školného. Přestože si část studia musím sama hradit, nelituji, že jsem se na studium MBA přihlásila. Úvodní soustředění, které proběhlo v Konferenčním centru Tower, bylo velmi profesionálně zorganizované. Panovala zde přátelská a uvolněná atmosféra. Všichni lektoři byli velmi vstřícní a profesionální. Bylo vidět, že to jsou odborníci z praxe, kteří problematice daného předmětu skutečně rozumějí. V pauzách pro nás bylo připravené výborné občerstvení a zároveň jsme se mohli kochat překrásným výhledem na Prahu. Škoda jen, že nebyla moc dobrá viditelnost. Už teď se těším na druhé soustředění, které se jistě ponese ve stejně přátelském duchu.
 
Priebeh štúdia:
Ako som už písala vo svojom predchádzajúcom príspevku, som veľmi rada, že som sa k štúdiu MBA prihlásila. Prinieslo mi nový pohľad na vedomosti získané na vysokej škole, naučila som sa písať seminárne práce a jeho absolvovaní pre mňa bude veľkým prínosom v ďalšom profesijnom rozvoji. Zároveň musím priznať, že som nečakala, že štúdium pre mňa bude takto časovo náročné. Tém bolo veľa a času málo. Lektori sú veľkí profesionáli, ktorí svojmu odboru rozumie a som veľmi rada, že som sa s nimi mohla spoznať. Všetkom by som tiež chcela touto cestou poďakovať. S organizáciou štúdia som spokojná aj s možnosťou e-lerningové formy pomocou študijného systému Fronter. Vďaka tomu som bola časovo veľmi flexibilna. Už teraz sa ale teším, až budem mať všetky študijné povinnosti za sebou a budem si môcť vychutnať promócii v Břevnovskom kláštore.
 
Hodnotenie štúdia:
Pre štúdium na CEMI som sa rozhodla po dvojitej materskej dovolenke, kedy som premýšľala, kam smerovať svoju ďalšiu profesionálnu kariéru. Pretože som hendikepovana a rada sa učím nové veci, prišla mi možnosť získania štipendia pre hendikepovaných študentov ako skvelá príležitosť k svojmu ďalšiemu rozvoju, aj keď som mala trochu obavy, či sa mi podarí časovo skĺbiť štúdium so zamestnaním a rodinou. Vzhľadom k tomu, že som poznala dostatočne dopredu študijný harmonogram a štúdium bolo online, mohla som si ho ľahko dopredu naplánovať. Posledné obavy rozptýlilo úvodné stretnutie študentov, ktoré bolo zorganizované na veľmi profesionálnej úrovni a kedy som sa utvrdila, že som vybrala správne. Zvolila som si odbor Ekonomika a finančný manažment hlavne z toho dôvodu, že som už na Vysokej škole ekonomickej študovala fakultu financií a účtovníctva a v tomto odbore sa pohybujem celú svoju profesionálnu kariéru. Vďaka štúdiu na CEMI, ktoré je zamerané skôr prakticky, sa mi podarilo prepojiť teoretické znalosti s tými praktickými a dalo mi možnosť sa ďalej vo svojom odbore zdokonaliť, a to prevažne vďaka skvelému profesionálnemu prístupu všetkých vyučujúcich, ktorí sú vo svojom odbore skutoční profesionáli. Na tomto mieste by som chcela veľmi poďakovať svojej vedúcej diplomovej práce Ing. Marii Kubánkove, Ph.D. za jej skvelý prístup, za jej trpezlivosť, vecné pripomienky, rady a podnety pri písaní diplomovej práce. Pomyselnou čerešničkou na štúdiu pre mňa bola nádherná promócie v priestoroch Břevnovského kláštora. Bol to zážitok nielen pre mňa, ale aj celú moju rodinu. Pri promócii som si uvedomila, že štúdium malo zmysel a promócie pre mňa bola aj takým zadosťučinením nad večery a víkendy, ktoré som trávila štúdiom miesto zábavou.
Chcem vedieť viac
Chcem vedieť viac

Radi zodpovieme všetky Vaše otázky o štúdiu MBA či LLM.
Neváhajte nás preto kontaktovať.

Beriem na vedomie spracovanie osobných údajov.
frame-scrollup