Přínosy MBA studia s CEMI

Zajímá nás, jak si po absolvování MBA studia vedou naši absolventi, jak vybírali své MBA studium, jak se splnilo jejich očekávání, a co vlastně bylo jejich hlavní motivací ke studiu MBA.

Proto jsme ve spolupráci s renomovanou agenturou STEM/MARK realizovali průzkum mezi našimi absolventy MBA.

Naše obory

Vyplnit přihlášku


Shrnutí výsledků výzkumu

Jak absolventi institutu CEMI vnímají své MBA studium?

 • 91 % absolventů je přesvědčeno, že do MBA studia se vyplatí investovat.
 • 95 % absolventů považuje MBA studium za efektivní formu studia při zaměstnání
 • 89 % absolventů vnímá online studium daleko efektivněji než klasické prezenční studium

Jaké jsou přínosy absolvování MBA studia na CEMI?

 

Finanční přínosy:

 • + 38.688,- Kč průměrné roční zvýšení platu díky MBA studiu
 • Absolventi z řad vrcholových manažerů a ředitelů si díky MBA studiu platově polepšili v průměru dokonce o 66.588,- Kč ročně
 • 164 milionů Kč -  tolik peněz pomohlo MBA studium vydělat navíc všem absolventům institutu CEMI od roku 2012 (tedy od prvního absolventa MBA na institutu CEMI)
 • 44 % absolventů – podnikatelů, kteří uvedli obrat firmy, narostl díky absolvování MBA obrat, a to v průměru o 22 %, nejčastěji do 1 roku od absolvování

Kariérní rozvoj:

 • 73 % absolventů pociťuje díky zisku MBA titulu konkurenční výhodu na trhu práce vůči lidem s pouze akademickým VŠ titulem
 • 62 % absolventů uvádí, že mají po absolvování MBA vyšší hodnotu pro firmu, v níž pracují
 • 58 % absolventů získalo lepší pracovní uplatnění v jiné firmě anebo došlo ke kariérnímu postupu v rámci jejich pracoviště. Tento kariérní posun se odehrál nejčastěji o 1 pozici u žen a o 2 pozice u mužů, v 82 % k němu přitom došlo již v horizontu dvou let od absolvování
 • 57 % absolventů uvádí, že se díky studiu MBA rozšířila síť jejich profesních kontaktů

Praktické znalosti a dovednosti:

 • 84 % absolventů uvádí, že získali během studia praktické znalosti a dovednosti využitelné v daném oboru
 • 74 % absolventů pomohlo řešení dílčích projektů během studia MBA k řešení konkrétních situací v jejich práci
 • 61 % absolventů - podnikatelů uvádí, že znalosti nabyté MBA studiem otevřely cestu jejich podnikání

Další benefity:

 • Větší rozhled, orientace v problematice
 • Prestiž a uznání
 • Osobní rozvoj, seberealizace
 • Získání/doplnění znalostí, hlubší pohled na problémy
 • Posílení sebevědomí, sebedůvěra
 • Využití zkušeností v praxi

Jaké jsou 3 hlavní motivace ke studiu MBA?

 • Pro 96 % absolventů získání praktických znalostí a dovedností
 • Pro 92 % absolventů získání konkurenční výhody na trhu práce
 • Pro 66 % absolventů kariérní postup

Jak si absolventi institutu CEMI vybírali MBA studium?

 • 76 % absolventů CEMI se rozhodovalo i mezi jinými poskytovateli MBA než institutem CEMI, ke studiu na CEMI je však přesvědčila zejména propracovaná online forma výuky, flexibilní forma studia, výše školného, nabídka kvalitních oborů a profesionální lektorský tým.

Splnilo se absolventům MBA na institutu CEMI jejich očekávání od studia?

 • Studium na institutu CEMI splnilo původní očekávání u 98 % svých absolventů, z toho u 28 % absolventů tato očekávání dokonce předčilo. Nejvíce přitom absolventi oceňují kvalitní online formu výuky, profesionální lektory, flexibilní podmínky studia, vstřícný klientský servis a snadnou dostupnost studijních materiálů.
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup