Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery
Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnitví)

  • Název předmětu: Veřejné zdraví a epidemiologie pro manažery
  • Lektor: MUDr. Ing. Eduard Železo
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Student by v případě úspěšného dokončení kurzu měl být schopen porozumět obsahu pojmu veřejného zdraví, respektive zdravotnictví zaměřeného na veřejné zdraví. Budou mu objasněny dopady veřejného zdravotnictví na zdravotní stav populace a principy jeho fungování v ČR i ve světě. V rámci předmětu MBA studia Epidemiologie pro manažery budou probrány základy biostatistiky a epidemiologie pro manažerské využití.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Úvod do předmětu veřejné zdraví, Zdravotnický systém, Historie, Jednotlivé vývojové etapy a vliv na populaci.
  • 2. kapitola: Veřejné zdravotnictví v současnosti, Jeho organizace a fungování ve světě a ČR, Ústrav zdravotnických informací a statistiky /ÚZIS/
  • 3. kapitola: Nástroje, úkoly a funkce veřejného zdravotnictví, Epidemiologický trojúhelník
  • 4. kapitola: Vymezení předmětu epidemiologie pro manažery, Nástroje a metody, Měření, Chyby, Validita, Variabilita, Rozložení frekvence, Odlišení abnormalit od normálu
  • 5. kapitola: Diagnostické testy, Senzitivita, Specifita, Prediktivní hodnota, Likelyhood ratio, Incidence a Prevalence.
  • 6. kapitola: Populace, Epidemiologické studie, Riziko, Prognóza, Léčba a její efektivita, Prevence a screening.
  • 7. kapitola: Chyby v klinických studiích a jejich minimalizace, Typy studií, Kauzalita, Hodnocení studií a rozhodovací procesy.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
JANEČKOVÁ H.,HNILICOVÁ.H.: Úvod do veřejného zdravotnictví, Portál, 2009
ROVNÝ I.:Verejné zdravotníctvo. Bratislava, Herba, 2009. ISBN 978-80-89171-60-6
http://www.mzcr.cz/Verejne/dokumenty/zdravi-pro-vsechny-v-stoleti_2461_1101_5.html
MERRILL, R.M.:. Environmental Epidemiology. Jones and Bartlett Publishers, 2008.
JANOUT, V. Medicína založená na důkazu, Manuál prevence, díl X.. SZÚ Praha, 2003 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup