Techniky mezinárodního obchodu

Techniky mezinárodního obchodu
Techniky mezinárodního obchodu

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management obchodu)

  • Název předmětu: Techniky mezinárodního obchodu
  • Lektor: JUDr. Oldřich Vacek
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce v rozsahu 8 – 12 stran zaměřená na problematiku mezinárodního obchodu a používané techniky v mezinárodním, resp. zahraničním obchodě

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci studia MBA je vysvětlit význam zapojení ČR do mezinárodního obchodu a činnosti významných obchodních a finančních institucí. Seznámit se s hlavními instituty mezinárodního obchodu – dodacími a platebními podmínkami, pojišťovací a celní agendou, právními službami a mezinárodní přepravou. Objasnit teritoriální a zbožovou skladbu českého zahraničního obchodu, nutnost strukturálních změn. Seznámit se s vývojem a funkcí ČNB a celé bankovní sféry. Upozornit na význam českého členství v EU, jeho přínos pro ekonomiku státu, současně objasnit existující problémy v rámci EU a eurozony. Posluchači se seznámí s průběhem standardního obchodního případu.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Význam zahraničního obchodu pro ČR, zapojení do mezinárodních obchodních i finančních organizací
  • 2. kapitola: Státní podpora českého ZO a jeho instituce
  • 3. kapitola: Teritoriální a komoditní struktura českého ZO v roce 2016
  • 4. kapitola: České bankovnictví, měnové a finanční nástroje v ZO, zvláštní finanční operace
  • 5. kapitola: Mezinárodní přeprava, pojišťovnictví, celní agenda a právo v ZO
  • 6. kapitola: Příprava a průběh standardního obchodního případu
  • 7. kapitola: Perspektivy českého ZO

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Beneš V. a kol,. Zahraniční obchod, Grada Publishing, Praha 2010, ISBN 80-2470-0558-3
Machková, Černohlávková, Sato, Mezinárodní obchodní operace, Grada Publishing, Praha 2014, ISBN  978-80-4874-0
Svatoš , Zahraniční obchod – teorie a praxe, Grada Publishing, Praha 2009, ISBN 978-80-247-2708-0
Havlíček, Břečková, Řízení exportních rizik malých a středních firem,  Praha , VŠFS 2015, ISBN 978-80-7408-113-2

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup