Strategický management ve veřejné správě

Strategický management ve veřejné správě
Strategický management ve veřejné správě

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Strategický management ve veřejné správě
 • Lektor: Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o nových a inovativních způsobech při strategickém řízení ve veřejné správě a zároveň jim nabídnout návod, jak tyto nové poznatky uplatňovat v praxi.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Od byrokracie k managementu ve veřejné správě.
  Reformy veřejné správy se zaměřením na zvyšování kvality a efektivnosti; koncepty State of the Art, Good Governance, startegie v ČR – Smart Administration, Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky – cíle a úkoly.
 • 2. kapitola: Strategické plánování ve veřejné správě.
  Strategické plánování jako součást strategického managementu ve veřejné správě. Strategie a strategické analýzy. Integrované přístupy ve strategickém plánování ve veřejné správě. Regionální inovační strategie.
 • 3. kapitola: Participace a stakeholders v řízení veřejné správy.
  Kolektivní inteligence, participativní rozhodování v Quintuple Helix Model, stakeholders a jejich role v rámci místního a regionálního rozvoje, networking – kooperující sítě (regionální inovační sítě), Leader (metoda místního partnerství), Future City Game, Business Improvment District; IT jako podpora participace.
 • 4. kapitola: Znalostní a kreativní management v řízení veřejné správy.
  Proces řízení tvorby, sdílení a využívání znalostí; znalostní ekonomika, znalosti, tacitní a kodifikované poznatky, inovace; od tradičních ke znalostním městům, obcím a regionům; koncept smart – tři pilíře a vyváženost mezi šedou a zelenou infrastrukturou, smart cities/regions. Kreativita, kreativní třída, kreativní klima; kreativní potenciál měst, obcí a regionů; kreativní index; kreativita v rozvoji měst, obcí a regionů; kreativní inkubátory.
 • 5. kapitola: Management veřejného prostranství.
  Význam veřejného prostranství, typologie, kreativní potenciál veřejného prostranství, vztah měst a obcí k veřejnému prostranství; kreativní  využití  veřejného prostranství, animace veřejného prostranství – busking, street art, aktivizace občanské participace, umělecké dílo ve veřejném prostoru.
 • 6. kapitola: Marketing měst, obcí a regionů.
  Vývojové fáze marketingu – propagace, marketingový mix, budování značky. Cíle a úkoly městského a regionálního marketingu. Identita, značka a image města/místa. Aplikace marketingu ve veřejné správě. Marketingový mix měst/míst.
 • 7. kapitola: Kvalita veřejné správy.
  Teoretické přístupy k problematice kvality výkonu veřejné správy. Metody kvality a jakosti uplatňované ve veřejné správě ISO normy, CAF apod.), standardy a jejich implementace. Facility management - Integrovaný systém řízení 3P (Place, People, Processes), outsourcing, tvrdé a měkké služby, facility manažer a jeho úkoly, facility management (FM) při správě měst, obcí a regionů; úkoly FM ve veřejné správě; oblasti vhodné pro zavádění FM.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Krbová, J. 2017. Moderní management ve veřejné správě. Nové, inovativní a kreativní přístupy v managementu veřejné správy: Výzvy a možnosti. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7552-744-8 (brož) 978-80-7552-745-5 (e-pub)

Krbová, J.: Strategické plánování ve veřejné správě. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR. 2017. 144 stran. . ISBN 978-80-7552-587-1 (brož.) 978-80-7552-588-8 (e-pub)

Slavík, J. 2017. Smart City v Praxi. Jak pomocí moderních technologií vytvářet město příjemné k životu a přátelské k podnikání. Praha: Profi Press. ISBN 978-80-86726-80-9.

Fotr, J. a kol. 2012. Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing. 384 s. ISBN 978-80-247-3985-4.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup