Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky
Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

 • Název předmětu: Projekty do evropských fondů a veřejné zakázky
 • Lektor:  Ing. Jana Krbová, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce složená ze čtyř částí. Zadání seminární práce bude studentům sděleno na úvodním soustředění.

Cíl předmětu: Cílem předmětu je v rámci MBA studia podat posluchačům teoretické a praktické základy z oblasti projektového management (tvorby projektů do Evropských fondů) a seznámit je se základními parametry a podmínkami výběrových řízení vč. veřejných zakázek. Po úspěšném zvládnutí kurzu budou absolventi schopni se orientovat v problematice projektového řízení, získají konceptuální rámec potřebný pro tvorbu projektů (neinvestičních a investičních) a budou seznámeni s metodami a techniky jejich tvorby.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola:: Veřejné výdajové programy jako zdroj financování projektů
  Struktura národních veřejných výdajových programů, proces vyhlašování veřejných výzev k předkládání projektů; struktura mezinárodních výdajových programů; veřejné výdajové programy jako jeden z nástrojů regionální politiky.
 • 2. kapitola: Programování v regionálním rozvoji
  Strategie regionálního rozvoje, Dohoda o partnerství, Koncepce a strategie na jednotlivých vládních úrovních, metodika přípravy veřejných strategií
 • 3. kapitola: Vymezení základních pojmů a souvislostí projektového řízení
  Projektové řízení, projekt, monitorovací indikátory, způsobilé a nezpůsobilé výdaje, způsoby financování, oprávněnost žadatele.
 • 4. kapitola: Tvorba projektové žádosti
  Typy projektů a jejich význam pro regionální projektování, trojimperativ projektů, projektová příprava a tvorba projektů dle obecných metodik; výzva k podávání projektů, struktura projektů a jejich náležitosti.
 • 5. kapitola: Studie proveditelnosti a další součástí projektů
  Význam a struktura studie proveditelnosti, LOGFRAME, SWOT analýza projektu, CBA a finanční analýza.
 • 6. kapitola: Hodnocení a výběr projektů
  Etapy hodnocení; formální hodnocení, hodnocení přijatelnosti, věcné hodnocení, výběrová komise, rozhodnutí; techniky a metody hodnocení a výběru projektů; horizontální témata; monitorovací ukazatele.
 • 7. kapitola: Výběrová řízení
  Základní legislativní rámec, směrnice a metodiky na zakázky malého rozsahu nespadající pod režim zákona o veřejných zakázkách; proces výběrových řízení; veřejné zakázky v režimu zákona o veřejných zakázkách.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Wokoun, R. – Malinovský, J. – Tamborský, M. – Blažek, J. a kol.: Regionální rozvoj: Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování. Linde, Praha, 2008, ISBN 978-80-7201-699-0.
Krbová, J.: Tvorba projektů a jejich financování. Studijní materiál, elektronická verze, 2007.
Svozilová, A.: Projektový management. Grada Publishing, 2011, ISBN 80-247-3611-2.
Ochrana, Fr.: Programové financování a hodnocení veřejných výdajů. EKOPRESS Praha, 2006, ISBN 80-86929-13-2.
Rosenau, M. D.: Řízení projektů. Cmptuter Press, Praha, 2000, ISBN 80-7226-218-1
Příslušné legislativní normy. 

 

Chci vědět více

Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup