100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Project Management

Project Management
Project Management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Global Business Leadership)

 • Název předmětu:​ Project Management
 • Lektor/ka: Fabiano de Alcântara de Lima, PhD., PMP, PMI-RMP
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: ​ 
Být schopen iniciovat, plánovat, realizovat, monitorovat a ukončit projekt v souladu s osvědčenými postupy projektového řízení. Studenti MBA budou procvičovat všechny koncepty na základě praktických cvičení, která vyžadují nástroje projektového řízení.

Obsah předmětu: 
Integrační management, řízení rozsahu projektu, časový management, řízení nákladů, řízení rizik, řízení kvality, řízení komunikace, řízení zainteresovaných stran, řízení lidských zdrojů, řízení zakázek, metodologie řízení projektů, nástroje pro řízení projektů.

 • 1. kapitola: Integrační management a řízení rozsahu projektu
  Jak zahájit projekt, vytvořit projektové stanovy, směrovat a řídit projektovou práci, provádět integrované řízení změn a uzavřít projekt nebo jeho fázi. Jak plánovat, shromažďovat požadavky, definovat, vytvořit WBS, ověřovat a řídit rozsah projektů. Cvičení.
 • 2. kapitola: Časový management a řízení nákladů
  Jak plánovat, postavit a monitorovat plány projektového řízení. Jak plánovat, odhadovat náklady, definovat rozpočet a kontrolovat rozpočet projektu. Cvičení.
 • 3. kapitola: Řízení rizik a kvality 
  Jak plánovat, identifikovat, analyzovat, plánovat reakce a kontrolovat rizika projektového řízení. Jak plánovat, zajistit a kontrolovat kvalitu produktů a projektu. Cvičení.
 • 4. kapitola: Řízení komunikace a zainteresovaných stran
  Jak plánovat, řídit a kontrolovat komunikaci. Jak určit, plánovat, řídit a kontrolovat zúčastněné strany. Cvičení.
 • 5. kapitola: Řízení lidských zdrojů a zakázek
  Jak plánovat, získávat, rozvíjet a řídit projektový tým. Jak plánovat, provádět, kontrolovat a uzavírat zakázky. Cvičení.
 • 6. kapitola: Metodologie řízení projektů a nástroje pro řízení projektů 
  Srovnání mezi tradičními a agilními metodikami projektového řízení, jako například: PRINCE2 a SCRUM. Jak řídit projekt s využitím agilní metodiky. Jak řídit projekt virtuálně. Nástroje pro řízení projektu: Wbs ChartPro, Pert Chart Expert, MS-Project, @Risk, Open source nástroje. Cvičení.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
AXELOS. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2®. London: TSO.
Harold Kerzner. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (11th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (5th ed.). Pennsylvania: Project Management Institute.
Schuyler, J. (2001). Risk and Decision Analysis (2nd ed.). PA: Project Management Institute.
www.pmi.org / www.ipma.ch / www.scrumalliance.org

 

Ke stažení

GBL_PM_Syllabus.pdf
PDF, 213,6 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.