100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Project Management

Project Management
Project Management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Project Management

Fabiano de Alcântara de Lima, PhD., PMP, PMI-RMP
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cíl předmětu: 
Být schopen iniciovat, plánovat, realizovat, monitorovat a ukončit projekt v souladu s osvědčenými postupy projektového řízení. Studenti MBA budou procvičovat všechny koncepty na základě praktických cvičení, která vyžadují nástroje projektového řízení.

Obsah předmětu:
Integrační management, řízení rozsahu projektu, časový management, řízení nákladů, řízení rizik, řízení kvality, řízení komunikace, řízení zainteresovaných stran, řízení lidských zdrojů, řízení zakázek, metodologie řízení projektů, nástroje pro řízení projektů.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Integrační management a řízení rozsahu projektu: Jak zahájit projekt, vytvořit projektové stanovy, směrovat a řídit projektovou práci, provádět integrované řízení změn a uzavřít projekt nebo jeho fázi. Jak plánovat, shromažďovat požadavky, definovat, vytvořit WBS, ověřovat a řídit rozsah projektů. Cvičení.
Oblast 2 - Časový management a řízení nákladů: Jak plánovat, postavit a monitorovat plány projektového řízení. Jak plánovat, odhadovat náklady, definovat rozpočet a kontrolovat rozpočet projektu. Cvičení.
Oblast 3 - Řízení rizik a kvality: Jak plánovat, identifikovat, analyzovat, plánovat reakce a kontrolovat rizika projektového řízení. Jak plánovat, zajistit a kontrolovat kvalitu produktů a projektu. Cvičení.
Oblast 4 - Řízení komunikace a zainteresovaných stran: Jak plánovat, řídit a kontrolovat komunikaci. Jak určit, plánovat, řídit a kontrolovat zúčastněné strany. Cvičení.
Oblast 5 - Řízení lidských zdrojů a zakázek: Jak plánovat, získávat, rozvíjet a řídit projektový tým. Jak plánovat, provádět, kontrolovat a uzavírat zakázky. Cvičení.
Oblast 6 - Metodologie řízení projektů a nástroje pro řízení projektů: Srovnání mezi tradičními a agilními metodikami projektového řízení, jako například: PRINCE2 a SCRUM. Jak řídit projekt s využitím agilní metodiky. Jak řídit projekt virtuálně. Nástroje pro řízení projektu: Wbs ChartPro, Pert Chart Expert, MS-Project, @Risk, Open source nástroje. Cvičení
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:
JAXELOS. (2009). Managing Successful Projects with PRINCE2®. London: TSO.
Harold Kerzner. (2013). Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling (11th ed.). New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
Project Management Institute. (2013). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (5th ed.). Pennsylvania: Project Management Institute.
Schuyler, J. (2001). Risk and Decision Analysis (2nd ed.). PA: Project Management Institute.
Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
www.pmi.org / www.ipma.ch / www.scrumalliance.org

Ke stažení

GBL_PM_Syllabus.pdf
PDF, 213,6 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.