Profesní etika

Profesní etika
Profesní etika

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

  • Název předmětu: Profesní etika
  • Lektor: PhDr. Petr Nesvadba, CSc.
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Seminární práce

Cíl předmětu: Cílem kurzu v rámci MBA studia je přispět k formování a kultivaci etických aspektů chování, rozhodování a jednání policistů, pracovníků v bezpečnostních službách a ve veřejné správě vůbec, což je jedním z rozhodujících předpokladů svědomitého a řádného výkonu jejich služby (zaměstnání). Ve svých prvých dvou kapitolách je kurs orientován na vymezení základních etických pojmů, rekapitulaci klíčových paradigmat v dějinách i současnosti evropského etického myšlení. V následující kapitole se tématika soustřeďuje na vztah jedince a společnosti, morálky a práva, a na problematiku spravedlnosti. Poté předkládá kurs účastníkům klíčové etické aspekty veřejné správy s hlavním zaměřením na porozumění veřejné správě jakožto službě a občanovi jakožto klientovi. Odtud kurs plynule přechází k rozkrytí základních etických nároků, jež jsou vznášeny na manažerskou profesi a na vybrané profese právnické (soudce, advokát, státní zástupce). Pozornost je věnována rovněž rozličným podobám neetického chování a jednání (korupce, šikana na pracovišti apod.). Ve své závěrečné kapitole se výuka soustřeďuje na základní témata profesní etiky policie: vychází z charakteristiky policejní subkultury a jejích etických konotací, vymezuje úlohu policie v demokratickém právním státě a její vztah k veřejnosti. Poté uvádí studenty do sféry hodnotových a normativních požadavků, kladených na policejní práci, na etické aspekty rozličných druhů policejních činností (např. vyšetřování a výslechu) a na interpretaci příčin, podob a řešení hlavních druhů neetického chování policistů (korupce a nepřiměřené užití donucovacích prostředků).


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Výchozí pojmy. Předpoklady morálního diskursu.
  • 2. kapitola: Základní etická paradigmata v tradici evropského myšlení
  • 3. kapitola: Morálka, mravnost a právo. Problém spravedlnosti.
  • 4. kapitola: Práce – zaměstnání – povolání. Etické aspekty veřejné správy.
  • 5. kapitola: Etika v manažerské a právnické praxi.
  • 6. kapitola: Kořeny a podoby neetického chování a jednání.
  • 7. kapitola: Policie a společnost. Etické aspekty policejní práce.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Dolista, J.: Profesní etika. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií 2007. ISBN 978-80-86708
Henriksen, J. -33-1. -O., Vetlesen, A.J.: Blízké a vzdálené. Etické teorie a principy práce s lidmi. Sdružení Podané ruce Brno a Nakladatelství Boskovice 2000. ISBN 80-85834-85-5.
ISBN 978-80-7251-338-3.
Chapman, R.A. (ed.): Etika ve veřejné službě pro nové tisíciletí. Praha: Sociologické nakladatelství 2003. ISBN 80-
86429-14-8.
Jankovský, J.: Etika pro pomáhající profese. Praha: Triton 2003. ISBN 80-7254-329-6.
Janotová, H. a kol.: Profesní etika. Praha: Nakladatelství Eurolex Bohemia s.r.o. 2005. ISBN 80-86861-42-2.
Nesvadba, P.: Policejní etika. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk 2009. ISBN 978-80-7380-195-3

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup