Mezinárodní obchod

Mezinárodní obchod
Mezinárodní obchod

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

  • Název předmětu: Mezinárodní obchod
  • Lektor: JUDr. Oldřich Vacek
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce v rozsahu 8 – 12 stran. Seminární práce se zaměří na problematiku mezinárodního obchodu, konkrétní téma bude dohodnuto mezi lektorem a posluchači.

Cíl předmětu: Cílem je vysvětlit vznik a vývoj mezinárodního obchodu (MO),  významné  světové obchodní a finanční instituce i zapojení ČR do jejich činnosti. Objasnit současnou teritoriální i komoditní strukturu českého zahraničního obchodu (ZO) a proexportní podporu státu. Upozornit na  důležitost a prospěšnost zapojení ČR v Evropské unii,  současné existující problémy unie a eurozony, důvody jejich vzniku i možnosti řešení. Seznámit se s působením bank ve světě a doma i jejich podílu na poslední světové krizi. Cílem je i naznačit provázanost politických a ekonomických zájmů v MO i vliv mezinárodní situace na světový obchod.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Mezinárodní obchod (základní pojmy, teorie MO)
  • 2. kapitola: Instituce a nástroje MO (měnový systém, finanční nástroje)
  • 3. kapitola: Světový obchod (Evropská unie a další hospodářská seskupení)
  • 4. kapitola: Světová hospodářská krize (příčiny, následky, dopad na ČR)
  • 5. kapitola: Bankovní svět (vývoj bankovnictví v ČR)
  • 6. kapitola: ZO v národní ekonomice (vývojové  etapy českého ZO)
  • 7. kapitola: Budoucnost MO (očekávaný vývoj, perspektivy českého ZO)

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Machková, Černohlávková, Sato, Mezinárodní obchodní operace, Grada Publishing, Praha 2014, ISBN 978-804874-0
Svatoš M. a kolektiv: Zahraniční obchod – teorie a praxe, Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2708-0
Štěrbová, Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století, Grada Publishing, Praha 2013, ISBN 978-80-247-4694-4
Kořan, Bílková, ČR v mezinárodních organizacích, IMV, Praha 2015, ISBN 978-80-87558-23-2

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup