100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 89.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Marketing Management

Marketing Management
Marketing Management

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Název předmětu: Marketing Management
 • Lektor/ka: Joelle Bhullar
 • Způsob a podmínky k ukončení studia: Písemná práce

Cíl předmětu MBA studia: 
Tento modul je navržen tak, aby poskytl široké znalosti o tom, jak marketingoví odborníci rozvíjejí a realizují marketingové strategie pro naplnění potřeb svých zákazníků při současném dosažení svých obchodních cílů. Tento kurz se bude zabývat problémy včetně spotřebitelů, segmentace zákazníků, produktů a služeb, cenových strategií a řízení nových technologií.

Obsah předmětu:
Tento modul se zabývá otázkami vztahujícími se k základnímu marketingu, včetně:
• Hodnota pro zákazníka
• Spokojenost a vztahy
• Spotřebitelské chování
• Segmentace a polohování
• Produkty a služby
• Cenové strategie
• Distribuční kanály

 • 1. kapitola: Svět marketingu - strany 6-16
  Tato kapitola definuje pojem marketing a diskutuje o rozdílech mezi prodejní a tržní orientací. Také popisuje čtyři filozofie marketingového řízení prodeje, výroby, trhu a společenského marketingu. Zkoumání orientace prodeje odhalí základ agresivních technik k získání vysokých zisků, kde se filozofie výroby zaměřuje na schopnosti firmy. Je uvedeno, že tržní orientace řeší rozhodování zákazníků, zatímco hodnota pro zákazníka, spokojenost zákazníka a budování vztahů se týká společenského marketingu.
 • 2. kapitola:  Strategické plánování pro konkurenční výhodu - strany 36-43
  Kapitola bude zkoumat povahu strategického plánování. Definuje marketingový plán, proč je plán důležitý a jaké prvky by měl obsahovat. Bude také představeno definování obchodní mise. Je poskytnuto vysvětlení toho, jak stanovit cíle marketingového plánu zaměřením se na obsloužené trhy a výhody vyhledávané zákazníky. V neposlední řadě tato kapitola nastíní, jak provést analýzu situace a zjistit konkurenční výhodu společnosti.
 • 3. kapitola: Strategické plánování pro konkurenční výhodu - pokračování - strany 44-51
  Tato část vysvětluje strategické směry a alternativy pomocí matrice portfolia. Důraz je kladen na strategii cílového trhu a marketingový mix. Je představen produkt, místo, propagace a stanovení ceny. Je vysvětlena implementace marketingové strategie. Kromě toho je zdůrazněna důležitost průběžné pozornosti pro účinné strategické plánování.
 • 4. kapitola: Rozhodování spotřebitele - strany 146-155​
  Je představeno vysvětlení, proč by měli marketingoví manažeři pochopit chování spotřebitelů. To zahrnuje rozpoznání potřeby, vyhledání informací, vyhodnocení alternativ a nákup. Jsou analyzovány složky procesu rozhodování spotřebitelů stejně jako proces ponákupního hodnocení spotřebitelem. Chování rutinní odezvy, omezeného rozhodování a rozsáhlého rozhodování zahrnuje všechny typy rozhodnutí spotřebitele o nákupu. Dále zapojení zákazníka lze manipulovat pomocí řady faktorů jak fyzických, tak psychických.
 • 5. kapitola:  Segmentace a zaměření trhů  - strany 212-234
  Důraz je kladen na důležitost segmentace trhu, kritéria pro úspěšnou segmentaci a základy pro segmentaci spotřebitelských trhů. Tyto základy zahrnují geografii, demografii, psychografii, výhody a míru využití. Jsou objeveny výhody segmentace, váženy výhody a nevýhody těchto tří cílových marketingových strategií. Kapitolu uzavírá diskuse o marketingu jeden na jednoho a umístění, kde je zavedeno vjemové mapování.
 • 6. kapitola: Produkty a služby - strany 284-297
  ​Tato kapitola definuje pojem produkt a klasifikuje spotřební zboží jako obchodní nebo spotřebitelské. Produkty zahrnují vybavení, nákupy, speciality a nevyhledávané produkty. Protože firma málokdy prodává jeden výrobek, je důležité pochopit rozdíl mezi produktovou položkou, produktovou řadou a produktovým mixem. Tyto položky mohou být upraveny tak, aby využily nových technologií či produktů, jakož i změny v životním prostředí. Úpravy mohou zahrnovat úpravy produktu, přemístění, rozšíření produktové řady nebo stažení produktové řady. A konečně, bude prozkoumán branding, včetně jeho výhod, strategií, ochranných známek, označování a balení.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.