Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví
Manažerské účetnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Manažerské účetnictví
 • Lektor: Ing. Marie Kubáňková, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce - studium připravených materiálů, konzultace seminární práce

Cíl předmětu: Naučit posluchače řídit procesy v organizaci s použitím nástroje manažerského účetnictví. Seznámit se a naučit se používat kalkulace, rozpočty, analýzu odchylek pro řízení přidané hodnoty produktu organizace. Dále se posluchači naučí sestavit a vyhodnotit podnikatelský plán, budou umět posoudit rentabilitu nové podnikatelské aktivity. Pozornost bude věnovaná strategickému řízení, řízení inovací a výzkumu a vývoje.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Úvodní prezentace
  účel manažerského účetnictví, postavení v podnikovém informačním systému
 • 2. kapitola: Nákladové účetnictví
  pojetí a druhy nákladů, vztah nákladů k jednotlivým typům rozhodování, náklady a ekonomické řízení podniku
 • 3. kapitola: Kalkulace a kalkulační systém
  význam kalkulací jako nástroje řízení nákladů, alokace a alokační fáze
 • 4. kapitola: Výnosy a hospodářský výsledek
  rozdělení výnosů (externí a interní), celkový výsledek a příspěvek jednotlivých podnikových částí
 • 5. kapitola: Případová studie City Tours (shrnutí kapitol II. III. IV.)
  ukázka informačního systému konkrétní společnosti, analýza a doporučení jeho zlepšení
 • 6. kapitola: Rozpočty
  Účel sestavování a druhy, Využití při řízení
 • 7. kapitola: Strategické manažerské účetnictví
  nástroje a využití v řízení podniku, BSC, kalkulace životního cyklu

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
ARORA, M. Advanced cost accounting: (theory, problems and solutions). 1st ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub.House, 2010, 1 v. (various pagings).
FIBÍROVÁ, Jana. Reporting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 118 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-247-0066-2.
KRÁL, Bohumil. Manažerské účetnictví: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002, 547 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-726-1062-7. 
PERIASAMY, P. A textbook of financial cost and management accounting: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Rev. ed. Mumbai [India]: Himalaya Pub. House, 2010, 680 p. Účetnictví a daně (Grada).ISBN Textbook of Financial Cost and Management Accounti.
ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2009, 206 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 978-80-7261-199-7.
VALACH, Josef. Finanční řízení podniku: moderní metoda hodnocení výkonnosti uvnitř firmy. 2. aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 1999, 324 s. Účetnictví a daně (Grada). ISBN 80-861-1921-1.
WAGNER, Jaroslav. Měření výkonnosti: jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti. 1.vyd. Praha: Grada, 2009, 248 s. Prosperita firmy. ISBN 978-80-247-2924-4. 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup