Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika
Manažerská ekonomika

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

  • Název předmětu: Manažerská ekonomika
  • Lektor: Ing. Simona Hašková, PhD.
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Odevzdání řešených příkladů dle harmonogramu uvedeného v úvodní prezentaci předmětu a úspěšné absolvování testu.

Cíl předmětu: Znalostí manažera se obecně rozumí jeho schopnost efektivně využívat relevantní informace a jemu dostupné poznatky k úspěšnému řešení problémů spadajících do jeho kompetence. Podstatnou část této znalosti, podpořené prováděním a využíváním elementárních ekonomických propočtů, posluchač získá absolvováním předmětu Manažerská ekonomika v rámci MBA studia.Výuka bude probíhat převážně formou dozorovaného samostatného řešení cvičných úloh vycházejících z výukových materiálů k jednotlivým kapitolám, v nichž jsou shrnuty základní poznatky potřebné k řešení. Ke každé kapitole je studentům k dispozici složka s výukovými materiály a cvičnými úlohami.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Dvou okruhové účetnictví jako základní informační systém podniku. Výkazy finančního účetnictví; tradiční kontra                                           fundamentální přístup. Fondy finančních prostředků.
  • 2. kapitola: Řešení elementárních úloh z finanční matematiky a rozhodování manažera v krátkém období. Model podniku z hlediska                               oběhu peněz.
  • 3. kapitola: Řízení zásob, rozpracovanosti a peněžních zůstatků.
  • 4. kapitola: Řízení výroby v krátkém období. Ekonomický rozpočet jako finanční model podnikatelského záměru.
  • 5. kapitola: Metody finanční analýzy dlouhodobých záměrů. Rozhodování na bázi čisté současné hodnoty. Porovnání pravidla čisté                                 současné hodnoty s alternativními kritérii. Sekvenční rozhodování a rozhodovací stromy.
  • 6. kapitola: Úvod do problematiky finančního rizika. Základy analýzy portfolia.
  • 7. kapitola: Finančně zdravé podnikání. Model aktivně produkujícího podniku.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Brealey, R.A., Myers, S.C.: Teorie a praxe firemních financí, ISBN 80-85605-24-4.
Kolář, P.: Manažerské finance, nakl. Bilance, Praha 1997.
Kolář, P.: Cvičné příklady pro studium předmětu Manažerské finance, vydal Institut Svazu Účetních pro potřeby distančního vzdělávání v rámci Systému certifikace a vzdělávání účetníprofese v ČR, Praha 2001.
Kolář, P., Mrkvička, J.: Finanční analýza. Praha: ASPI, a. s., 2006, s. 228, ISBN 80-7357-219-2.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup