Management zdravotnických služeb II

Management zdravotnických služeb II
Management zdravotnických služeb II

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management zdravotnických služeb II
 • Lektor: Ing. Daniela Kandilaki
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: Studenti se v nadstavbě seznámí v s organizační teorií a managementem zdravotnických služeb a organizací. Naučí se chápat zdravotnictví jako komplexně-adaptivní nelineární dynamický systém s existencí zpětných vazeb. Bude vědět jak efektivně naplňovat existující dva inkonzistentní cíle medicínský a ekonomický v daných finančních podmínkách. Absolvent by měl pochopit zásadní roli vlastníka zdravotnického zařízení a roli manažera zdravotnického zařízení, jejich zodpovědnost a kontrolu manažerského vedení zdravotnického zařízení. V závěru by měl umět vytvořit strategii zdravotnické organizace, pochopit její nezbytnost v návaznosti na vizi, misi a strategické cíle s její vazbou na personál, který tyto cíle pomáhá naplnit


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Obecná definice managementu a její aplikace do zdravotnictví.
  Teorie dvou inkonzistentních cílů. Ekonomicko-manažerské modely poskytování zdravotnických služeb z makroa mikro-pohledu podle způsobu financování, podle způsobu vlastnictví a z pohledu teorie managementu. Význam teoretické zásady, že vedení by se mělo odehrávat v místě procesu. Význam hodnot společnosti ve vztahu k vlastnictví a manažerskému vedení.
 • 2. kapitola: Změny ve společnosti, které vedou k nutnosti změn ve vedení managementu zdravotnických služeb a managementu organizací
  Finanční vývoj společnosti, změny myšlení ve společnosti, změny v efektivitě poskytovaných zdravotnických služeb, technologickém pokroku, zvětšující se kulturní a etnická diverzifikace společnosti, změny v potřebě a výchově zdravotnických profesionálů, sociální morbidita, rozvoj informačních technologií, globalizace. Uplatnění managementu změny, změny v poskytovaných zdravotnických službách. Znaky kvalitního zdravotnického systému.
 • 3. kapitola: Odlišnosti managementu zdravotnických organizací a managementu zdravotnických služeb od principů podnikového managementu.
  Obecné teoretické principy stejné. Odlišnosti ve výstupech, procesech, neodkladnost práce, komplexnost, specializace, profesionální skupiny, loajalita pracovníků s profesí versus loajalita k podniku, komplikovaná manažerská kontrola nákladů, dvě linie autority a problémy v koordinaci zodpovědnosti a výměně rolí.
 • 4. kapitola: Klíčové dimenze zdravotnických organizací a managementu poskytování zdravotnických služeb. Strategie.
  Charakteristika vnějšího a vnitřního prostředí a jejich vzájemná interakce. Vize, mise, cíle. Úroveň odlišení se, úroveň integrace, úroveň centralizace. Schopnost adaptovat se na změnu. Vize, mise,cíle určují velké úkoly organizace, druhy technologií a potřebných lidských zdrojů. Speciálně cíle- určují stavy, kterých chce organizace dosáhnout, aby naplnila svůj potenciál. Typy strategií, nízkonákladová, diferenciační, integrační, inovační.
 • 5. kapitola: Zdravotní organizace a zdravotnictví jako systém.
  Historie vzniku zdravotního systému. Definice managementu dle Gustaffsona. Kontrola managementu – problém morální, etický, kontrolní. Míra ovlivnění zdravotního stavu populace, A.Donabedian.Charakteristika zdravotního systému. Otevřený versus uzavřený systém. Byrokratický systém versus komplexně adaptivní systém Typy komplexních systémů. Charakteristika komplexně-adaptivního systému. Základní stavové veličiny a ladění systému. Tři hlavní hráči na poli zdravotnického trhu. Rovnovážná role ceny zdravotnické služby
 • 6. kapitola: Základní manažerské role Mintzberg, základní manažerské procesy Garvin.
  Domény a role v managementu zdravotnických služeb. Vrstvy modelu manažerské práce. Ovlivnění kvality manažerské práce. Management a organizační procesy zdravotnické organizace, Garvin. Trojúhelník strategického vedení organizace. Šest výzev, které musí řešit každá zdravotnická organizace. Základní behaviorální dovednosti manažera.(Katz).
 • 7. kapitola: Manažerské dovednosti doplňující tvorbu strategie zdravotnického zařízení.
  Motivace, definice, základní typy motivací. Mýty o motivaci. Individuální motivace. Schéma potřeby motivovat zaměstnance. Vedení. Typy vedení a přístupy k vedení. Koordinace a komunikace. Běžné komunikační sítě. Strategické aliance a jejich management. Organizační výkonnost a efektivita. Dosažení strategické výhody organizace.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Health Care Management. Organization Design and Behavior.5.vydání. StephenM.Shortell, Arnold D.Kaluzny, ISBN Thomson ISBN 1-4180-0189-9, THOMSON, DelmarLearning

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup