Management informací ve zdravotnictví

Management informací ve zdravotnictví
Management informací ve zdravotnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Management informací ve zdravotnictví
 • Lektor: Ing. Ondřej Lešetický, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: písemný test

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače se základy fungování informačních a komunikačních technologií přenesených do zdravotnického systému, a to zejménave významných aplikačních oblastech podpory klinického a administrativního procesu poskytování zdravotní péče (E-health).


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Obecná charakteristika informačních systémů.
  Teorie systémů a kybernetika. Úvod do zdravotnické informatiky (definice zdravotnické informatiky, data, informace, znalosti a vztahy mezi nimi).
 • 2. kapitola: Počítačová věda.
  Základní přehled aktuálního hardware a software. Počítačové sítě a Internet. Datové standardy a ochrana dat v informačních systémech. Proces tvorby a implementace informačních systému, globální a dílčí architektura IS, schéma životního cyklu IS.
 • 3. kapitola: Zdravotnické informační systémy.
  Obecná charakteristika zdravotnických informačních systémů (definice, historický vývoj a trendy dalšího rozvoje). Hlavní cíle zdravotnických informačních systémů a prostředky k dosažení. Podpora klinického a administrativního procesu.
 • 4. kapitola: Klinické informační systémy I.
  Elektronické zdravotní záznamy. Nemocniční informační systémy, informační systém ambulantního a praktického lékaře.
 • 5. kapitola: Klinické informační systémy II.
  Klinické aplikace a elektronická lékařská dokumentace.E-health. Laboratorní informační systémy, elektronická preskripce.
 • 6. kapitola: Zobrazovací metody a systémy.
  Zobrazovací metody a systémy zajišťující akvizici, archivaci a distribuci obrazové informace, jejich získávání a zpracování pro účely diagnostikyalias PACS. Základní principy fungování zobrazovacích modalit (RTG, počítačová tomografie, nukleární magnetická rezonance a sonografie). Elektromagnetické záření a medicínské aplikace. Typy signálů a algoritmus zpracování bio signálu pro účely diagnostiky ve zdravotnictví.
 • 7. kapitola: Informační zdroje pro podporu rozhodování v klinické praxi.
  Medicína založená na důkazech (Evidence BasedMedicine). Informační zdroje pro EBM podle hierarchie „5S“, hierarchie důkazů. Databáze MEDLINE/PubMed, projekt CochraneCollaboration, lékařská doporučení (guidelines), specializované bibliografické databáze (EvidenceMatters, TRIP), specializované portály (WebMD, Medscape).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Kasal, P., Svačina, Š.: Lékařská informatika, Karolinum, 1998, 80-7184-594-9
Kasal, P., Svačina, Š.: Internet a medicína, Grada, 2001, 80-247-0119-7
Zvárová, J. Biomedicínská informatika I, Karolinum, 2002, 80-246-0609-7
Bemmel, J.,Musen, M.A.: Handbook ofMedicalinformatics, Springer-Verlag, Heidelberg, 1997

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup