Korporátní právo ČR a SR

Korporátní právo ČR a SR
Korporátní právo ČR a SR

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Executive MBA)

 • Název předmětu: Korporátní právo ČR a SR
 • Lektor: JUDr. Zuzana Bejdová, LL.M.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu:

Cílem studijního předmětu je zvládnutí praktických aspektů korporátního práva a práva obchodních společností ve smyslu aktuální české a slovenské právní úpravy. Zvýšená pozornost je věnována vzniku, změnám a zániku obchodních korporací a obchodních společností, jakož i účasti společníků a statutárních zástupců v nich, včetně přenesení těchto změn do zápisu v obchodním rejstříku. Pozornost je věnována orgánům jednotlivých společností, jejich kompetencím a povinnostem statutárních zástupců při výkonu funkce. Každá kapitola obsahuje analýzu vybraných obchodně-právních institutů z hlediska jednotlivých národních právních úprav.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Základní informace k problematice obchodních korporací a obchodních společností.
  ​​Kapitola se věnuje pramenům aktuální české a slovenské právní úpravy obchodních korporací a obchodních společností, vysvětlení vybraných základních pojmů, rozdělení korporací na kapitálové a osobní a stanovení základních rozdílů. Pozornost je věnována problematice řízení jménem společnosti a odpovědnosti těchto osob při výkonu funkce statutárního orgánu korporace.
 • 2. kapitola: Založení, vznik a registrační řízení obchodních korporací a obchodních společností.
  Tato kapitola vymezuje proces založení a vzniku obchodněprávních subjektů, podstatné náležitosti zakladatelských dokumentů. Zvláštní pozornost je věnována registraci v obchodním rejstříku, náležitostem návrhu a příloh, včetně řízení na rejstříkovém soudu.
 • 3. kapitola: Zrušení, zánik, přeměna obchodních korporací a obchodních společností. ​
  Tato kapitola vymezuje v obecné rovině okolnosti zrušení a zániku společnosti likvidací, nebo bez likvidace, včetně popisu likvidačního řízení. Pozornost je věnována změně titulu převodu obchodního podílu společníka, fúzi sloučením, fúzi splynutím, jakož i rozdělením obchodní korporace.
 • 4. kapitola: Osobní korporace a osobní obchodní společnosti.
  Veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, obecná charakteristika, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti, zrušení a zánik účasti společníka a společnosti.
 • 5. kapitola: Společnost s ručením omezeným.
  Obecná charakteristika, práva a povinnosti společníků, orgány společnosti, obchodní podíl, zrušení a zánik účasti společníka, zánik společnosti.
 • 6. kapitola: Akciová společnost.
  Obecná charakteristika, práva a povinnosti akcionářů, orgány společnosti, akcie a cenné papíry, zrušení a zánik účasti akcionáře, zánik společnosti.
 • 7. kapitola: Družstvo.
  Obecná charakteristika, členství v družstvu, práva a povinnosti člena, orgány družstva, zánik účasti člena, bytové družstvo.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
POKORNÁ, A. a kol. Obchodní společnosti a družstva. 1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-475-9.
KUBÍČEK, P. a kol.  Obchodné právo. 1. vydanie. Bratislava :  Univerzita Komenského, 2007, ISBN 978-80-7160-225-5
ŠTENGLOVÁ I. a kol. Zákon o obchodních korporacích. Komentář.  1. vydání. Praha : C.H.Beck, 2013, ISBN 978-80-7400-480-3
ŽIŢŇANSKÁ, L. a kol. Základy obchodného práva 2. 1. vydanie. Bratislava : IURA EDITION, 2010, ISBN 978-80-8078-345-7
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup