Komunikace s veřejností

Komunikace s veřejností
Komunikace s veřejností

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Bezpečnostní a krizový management)

 • Název předmětu: Komunikace s veřejností
 • Lektor: Mgr. Pavla Schwingerová
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test

Cíl předmětu: Předmět si v rámci MBA studia klade za cíl seznámit studenty s možnosti úspěšného vedené komunikace s veřejností. Co je Public Relations a jeho typy. Součástí předmětu je objasnění úlohy tiskového mluvčího, přiblížení možností komunikace s různými cílovými skupinami i využívání všech typů médií. Studenti se budou seznamovat s tím, jak postupovat při poskytování informací (včetně krizové komunikace), jak vytvářet tiskové materiály i komunikační kampaně. Předmět bude doplněný ukázkami úspěšných komunikačních projektů, realizovaných v poslední době v ČR.


Obsah předmětu: 

 • 1. kapitola: Komunikace s veřejností
  Základní terminologie. Co, kdy a jak komunikovat. Potřeby komunikace v organizacích a firmách. Kdo je tiskový mluvčí, jeho pozice a nástroje pro zdárnou komunikaci. Spolupráce tiskového mluvčího a odboru komunikace s dalšími složkami integrovaného záchranného systému. Veřejné mínění.
 • 2. kapitola: Mediální trh a jeho možnosti a pravidla
  Rozlišení možností mediálního trhu (elektronická média, tištěná média, internet a sociální sítě, další formy médií). Možnosti pro komunikaci s médii.
 • 3. kapitola: Komunikace s různými typy médií
  Rozbor, jak jednotlivá média fungují. Na koho a jakým způsobem se v médiích obracet. Jak a jaké informace pro média připravovat.
 • 4. kapitola: Využití PR pro poskytování informací a vedení komunikace.
  Typy Public Relations. PR článek a další nástroje PR. Seznámení s trhem PR v České republice i v zahraničí. Event management. Lobbying aj. Spolupráce s agenturami.
 • 5. kapitola: Komunikace v rámci IZS, přímá komunikace s veřejností. Interní komunikace
  Postupy pro spolupráci v poskytování informací v rámci jednotlivých organizací (interní komunikace) i pro koordinaci v rámci integrovaného záchranného systému.
 • 6. kapitola: Krizová komunikace a řízení rizik. Kooperace složek IZS
  Komunikace v případě krize, monitoring situace, model procesu řízení problémů. Krizový plán komunikace. Issue management. Praktické příklady dobře i špatně vedené krizové komunikace.
 • 7. kapitola: Vytváření komunikačních (i propagačních a marketingových) kampaní, projektová dokumentace
  Co jsou komunikační kampaně. Postup pro sestavování jednotlivých projektů, strategií, akcí. SWOT analýza, SOSTAC metoda, rozpočet, časový harmonogram apod. Praktické ukázky projektů. Hodnocení výsledků komunikace.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorkou. Webové stránky massmédií.
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Strategie firemní komunikace – I.Horáková, D.Stejskalová, H.Škapová, 2008
Techniky Public Relations – Roman Bajčan, 2003
Public relations moderně a účinně - Václav Svoboda, 2006
Moderní marketing Ph. Kotler, V. Wong, J. Saunders, G. Armstrong, 2007
Public relations jako ovlivňování mínění - Jozef Ftorek, 2007
Marketing obchodní firmy - Marcela Zamazalová, 2009
Rétorika a prezentace - Emil Hierhold, 2008
Jak psát reklamní text - Zdeněk Křížek, Ivan Crha, 2008
Průvodce úspěšnou komunikací - Jan Vymětal 2008
Interní komunikace ve firmě – Jana Holá 2006
Teorie motivace a odměňování pro řízení lidských zdrojů – Pavel Tomšík 2006
Průvodce úspěšnou komunikací : Efektivní komunikace v praxi – Jan Vymětal 2008
Image a firemní identita – Jitka Vysekalová a Jiří Mikeš 2009
Armstrong´s handbook of human resource management practice – Michael Armstrong 2009
Efective Public Relations – Scott M. Cutlip 2001
/nabídka odborných publikací se stále rozšiřuje, sledujte nabídku svých knihoven, dále doporučuji sledovat odborný tisk a internet/
 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup