100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Entrepreneurship

International Entrepreneurship
International Entrepreneurship

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Global Business Leadership)

 • Název předmětu:​ International Entrepreneurship
 • Lektor/ka: Isobel Cunningham, PhD., MSc, BA Hons
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: Odborná literatura uvádí tři hlavní překážky bránící internacionalizaci podnikatelských firem: nedostatek znalosti zahraničního trhu, omezené lidské i finanční zdroje a inherentní nedostatky v řízení. Rozvoj podnikatelské schopnosti firem a manažerských týmů je významný cíl veřejné politiky a podpora podnikání mezi studenty je životně důležitá. Cílem tohoto modulu MBA je poskytnout studentům potřebné znalosti a dovednostmi při vytváření flexibilnějších postojů k riziku a stimulovat podnikatelské chování. Kromě poskytnutí teoretických základů z vycházejícího proudu literatury v oboru se budeme věnovat praktickým přístupům zahrnujícím on-line výzkum, komunikaci, prezentaci, týmovou práci a rozhodovací schopnosti.

Obsah předmětu: 
Zaměříme se na následující oblasti:
• Úvod do podnikání a inovací a teorií podnikatelského chování;
• Přehled překážek mezinárodního podnikání;
• Analýza etnicity, financování podnikání, genderu;
• Pochopení různých forem podnikání.

 • 1. kapitola:
  Poskytnutí úvodu do oblasti podnikání. Umožnit studentům pochopit charakteristiky podnikatelů. Poskytnout studentům případové studie nejrůznějších podnikatelů.
 • 2. kapitola:
  Motivace a bariéry mezinárodního podnikání. Vybavit studenty pochopením toho, co podněcuje člověka, aby se stal podnikatelem a působil na mezinárodní úrovni. Jaký má technologie vliv na tento proces. Pochopit různé překážky, kterým podnikatelé čelí, když formují a budují nový podnik. Porozumět důsledkům těchto překážek na směr firmy.
 • 3. kapitola: Porozumění důležitosti podnikatelského týmu
  Pochopit vznik podnikatelských týmů: proces formování, vývojový proces, dynamiku mezi členy týmu, změny, které se vyskytují v týmu a důvod těchto změn. Zaměřit se na tvůrčí odvětví digitálních multimédií a zejména na průmysl videoher (to bylo ohnisko mého disertačního výzkumu).
 • 4. kapitola: Úloha podnikatelského týmu na mezinárodní podnikání
  Tato kapitola navazuje na předchozí a zaměřuje se na roli týmu v růstu/mezinárodním podnikání. Zda tým působí jako motivace k internacionalizaci. Vliv různých členů týmu na vzorec růstu. Charakteristiky, které tým vykazuje, když vstoupí na globální trh.
 • 5. kapitola: Podnikatelské rozhodování
  Poskytnout porozumění rozhodovacímu procesu v rámci podnikatelů a podnikatelských týmů. Pochopit význam sítí na proces rozhodování, a to jak silné tak slabé vazby.
 • 6. kapitola:
  Finance a mezinárodní podnikání. Cílem je porozumět zdrojům financování v mezinárodních podnicích: investoři rizikového kapitálu, firemní fondy rizikového kapitálu a business angels. Porozumět bariérám a výhodám využití každého z těchto zdrojů. Poskytnout praktické příklady a případové studie firem, které využívají různé zdroje financování.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Carter, S., & Jones-Evans, D. (2012). Enterprise and small business: principles, practice and policy - 3rd Edition. Harlow: Pearson Education Limited.
Forbes, D. P., Borchert, P. S., Zellmer-Bruhn, M. E. & Sapienza, H. J. (2006). Entrepreneurial Team Formation: An Exploration of New Member Addition. Entrepreneurship Theory and Practice, 30 (2). 225-248.
Hisrich, R. D. (2013). International Entrepreneurship; starting, developing and managing a global venture - 2nd edition. London: SAGE Publications, Inc.
Jorgensen, F., & Ulhoi, J. P. (2010) Enhancing innovation capacity in SMEs through early network relationships. Creativity and Innovation Management, 19 (4). 397-404.
Loane, S., Bell, J., & Cunningham, I. (2014). Entrepreneurial founding team exits in rapidly internationalising SMEs: A double edged sword. International Business review, 23 (2). 468-477.

Ke stažení

GBL_IE_Syllabus.pdf
PDF, 228,2 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.