100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

International Business Strategy

International Business Strategy
International Business Strategy

Sylabus pro MBA studium

 • Název předmětu:​ International Business Strategy
 • Lektor/ka: Prof. Guillaume Finck
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu: Tento předmět je navržen tak, aby dal studentům potřebné základy k ovládnutí obchodní strategie tím, že rozvíjí chápání jejich ekonomického prostředí a základních principů strategie a taktiky. Dále se soustředí na obecné zásady rupture strategií tím, že popisuje procesy, které některé firmy mohou použít k otevření nové strategické mezery.

Obsah předmětu: 
• Porozumění výzvám a metodám potřebným pro analýzu průmyslu.
• Vypracování konkrétního a operativního chápání strategických a taktických možností.
• Schopnost porušit pravidla, jakmile jsou naučena.
• Schopnost zvážit plusy a minusy vstupu na mezinárodní trh společnosti usilující o strategii mezinárodního rozvoje.
• Posouzení exportních schopností společnosti.
• Vybudování exportního plánu.
• Výzkum a volba mezinárodního cílového trhu.
• Pochopení globálních vlivů v podnikání, jako např. měny, olej, politika atd.

 • 1. kapitola: Obchodní inteligence jako 1. krok k obchodní strategii 
  Pomocí studie 100 let války mezi Coca-Cola a Pepsi bude demonstrována schopnost přizpůsobit společnost jejímu prostředí v reálném čase. Výrobky, které nejsou nezbytné ani technicky specifické, se mohou stát skutečnými symboly, pokud jsou správně uvedeny na trh a mohou být vystavěny obrovské politické, ekonomické a kulturní říše. Dále bude popsána obchodních inteligence jako předběžný nástroj. Budou objasněny metody a koncepce.
 • 2. kapitola: Informace jako nejdůležitější zbraň 
  Jak shromažďujeme, analyzujeme a využíváme informace, když jsou nutná obchodní rozhodnutí? A co je důležitější, jak vybíráme ty správné informace, které použít? Tato kapitola objasní způsoby odstranění špatných dat z našeho procesu analýzy a jak odolávat manipulacím.
 • 3. kapitola: Pravidla: umění války aplikované na obchodní strategii 
  Ke zjednodušení složitých strategických koncepcí bude provedena studie o válčení. Jakmile porozumíme učení Napoleona, Alexandra, Attily, Caesara nebo Sun Tzu, jejich aplikace na skutečná obchodní rozhodnutí bude evidentní. Následně budou objasněny všechny hlavní koncepce strategie.
 • 4. kapitola: Jednoduché nástroje pro komplexní problémy 
  První část této kapitoly se věnuje pochopení procesu Diamond analýzy, která odděluje příznaky a aktuální skutečné problémy. Druhá část demonstruje druhý jednoduchý a efektivní nástroj: proces mapování, který nám umožňuje vytvářet scénáře komplexního strategického rozvoje. Následně bude použit příklad současné strategické pozice Applu.
 • 5. kapitola: Naučte se pravidla
  Studenti dostanou kompletní metodu strategické analýzy v 13 bodech. Může být použita jako vodítko pro budoucí obchodní manažery. Bude vyjasněna vnitřní a vnější analýza, strategické obchodní jednotky, klíčové faktory úspěchu, poziční matrice a vytváření scénářů.
 • 6. kapitola:Porušujte pravidla 
  V této kapitole se naučíme, jak někdy můžeme dosáhnout skvělých výsledků využitím zkratek a odlišného myšlení. Budou představeny strategie Blue Ocean, Soft strategie a rozvoj Freemium jako ekonomického modelu. Budou demonstrovány překvapivé výsledky s minimálním rizikem a investicemi, jsou-li použity správné roztržky.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Všechny kurzy a multimediální obsah na: http://finck.paris/
Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors. New York: The Free Press.
Tzu, S. (2006). The Art of War. MN: Filiquarian Publishing.
Machiavelli, N. (2008). The Prince. New York: University Press.

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.