Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro LLM studium (Korporátní právo)

  • Název předmětu: Insolvenční právo a způsoby řešení úpadku
  • Lektor: JUDr. PhDr. Zdeňka Beranová, PhDr. Ing. Josef Macas
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce – Vypracování seminární práce v rozsahu 8-10 stran, výběrem jednoho ze 3 témat : 1) Insolvenční rejstřík 2) Uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení. 3) Přezkum pohledávek. Incidenční spory.

Cíl předmětu: Seminář poskytne účastníkům informace o problematice insolvenčního práva, průběhu insolvenčního řízení a řešení úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací. Na semináři budou probrány povinnosti dlužníka v úpadku, postup při uplatňování pohledávek v insolvenčním řízení či dopady insolvenčního řízení na třetí osoby.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Základní charakteristika a principy právní úpravy úpadku. Procesní subjekty.
  • 2. kapitola: Pojmy insolvenčního řízení. Moratorium
  • 3. kapitola: Zahájení insolvenčního řízení. Projednání insolvenčního návrhu.
  • 4. kapitola: Incidenční spory. Neplatnost a neúčinnost právních úkonů.
  • 5. kapitola: Uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení. Majetková podstata.
  • 6. kapitola: Konkurz. Reorganizace.
  • 7. kapitola: Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu LLM studia:​
Online studijní materiály zpracované lektorem
Richter, T. Insolvenční právo, 1.vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, ISBN 978-80-7357-329-4
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Andrášek, J. Úpadek a způsoby jeho řešení. Satisfakce, Brno: Unie pro rozhodčí a mediační řízení č.2/2011
Zelenka, J. a kol. Insolvenční zákon. 2. vydání. Praha : Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-707-2
 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia