Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA
Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Historie vývoje zdravotnictví a úvod do HTA
 • Lektor: Ing. Ondřej Lešetický. Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: písemný test

Cíl předmětu: Cílem předmětu v rámci studia MBA je seznámit posluchače postupně s nejvýznamnějšími etapami vývoje medicínské vědy a historickým kontextem vzniku komplexních léčebně-preventivních zdravotnických systému, spolu se základními modely a formami financování zdravotní péče ve světě na příkladu České republiky, Velké Británie a USA. Dále vysvětlit podstatu ekonomických analytických modelů/postupů ve zdravotnictví a jejich využití pro manažerské rozhodování v procesu poskytování zdravotnických služeb.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Historie vývoje medicíny
  Zásadní milníky ve vývoji medicínské technologie a veřejného zdravotnictví. Vznik komplexnějších (léčebně- preventivních) zdravotnických systémů, základní modely zdravotní péče a jejich filozoficko-ekonomické koncepty. Paradoxy moderního zdravotnictví a důvody rostoucí ekonomické náročnosti zdravotnických služeb.
 • 2. kapitola: Obecná charakteristika zdravotnických systémů
  Obecné parametry (kvalita – ekonomická efektivita - rovnost) zdravotnického systému. Struktura zdravotnictví a typologie zdravotnických zařízení. Financování zdravotnictví a konstrukce úhrady za zdravotní péči (FFS, kapitace, rozpočty, DRG). Proces stanovení zdravotní politiky státu.
 • 3. kapitola: Systémy s převahou veřejného zdravotního pojištění
  Bismarckův zaměstnanecký model. Medikalizace společnosti. Taafeho reformy v Rakousko-uherské monarchii a vznik zdravotnického systému prvorepublikového Československa: zákony o pojištění pro případ nemoci, invalidity a stáří, pojištění státních zaměstnanců (1924/25). Albertův plán (racionalizovaná péče, sociální lékařství) versus Nedvědův plán (sovětský model) po r. 1945. Československé zdravotnictví 1953-1989.
 • 4. kapitola: Centrálně řízené systémy
  Beveridgův univerzální model a Národní zdravotní služba NHS ve Velké Británii 1948 - 2012.
 • 5. kapitola: Americký liberální (pluralitní) systém
  Struktura systému zdravotní péče v USA. Soukromé zdravotní pojištění (individuální/skupinové) a pojištění financované z veřejných zdrojů (MEDICARE, MEDICAID, VHA, IHS). Fee-forservice model a systém řízené péče (HMO, IPA, POS). Změny po roce 2010:PatientProtection and Affordable Care Act.
 • 6. kapitola: Historie vývoje farmaceutického průmyslu a distribuce
  Základní charakteristika léčiv (originální léčiva, generická léčiva)a obecné koncepty vývoje, tzv. Pipeline Concepta vyhledávací výzkum. Metody regulace farmaceutického trhu. Marketing ve farmaceutickém obchodě.
 • 7. kapitola: Health Technology Assessment
  Základy oceňování ve zdravotnictví. Význam stanovení perspektivy nákladových studií, identifikace a kvantifikace nákladů a přínosů zdravotnických programů nebo terapií. Nákladové analýzy: C.M.A., C.E.A., C.B.A. a C.U.A. Problém stanovení kvality života. Studie spotřeby léčiv (ATC/DDD metodologie).

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Niklíček, L., Štein, K.: Dějiny medicíny v datech a faktech, Avicenum, zdravotnické nakladatelství, n. p., 1985
LeFanu, J.: Vzestup a pád moderní medicíny, Academia Praha, 2001, 80-200-0879-9
Malý, I.: Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče, ESF MU (studijní text), 1996
Gladkij, I.: Úvod do zdravotní politiky, ekonomiky a sociologie zdravotnictví, UP Olomouc, 2000, 80-244017-62
Vlček, J. a kol.: Vybraná farmaceutická odvětví, Professional Publishing 2004, 80-86419-69 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup