100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 99.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Historie veřejné správy

Historie veřejné správy
Historie veřejné správy

Sylabus pro MBA studium (Veřejná správa)

  • Název předmětu: Historie veřejné správy
  • Lektor: Doc. JUDr. Pavel Mates CSc.
  • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce (téma volí sám student po předchozí konzultaci s lektorem)

Cíl předmětu: Posláním předmětu v rámci MBA studia je seznámit posluchače s vývojem veřejné správy na našem území od poloviny 19. století, kdy byly položeny základy moderní demokratické veřejné správy, postavené na dvou pilířích, tedy statní správě a samosprávě, do její současné podoby. Posluchačům se současně dostanou informace o tom, jaké byly politické důvody přijetí, resp. změn právní úpravy veřejné správy a současně jim budou objasněny i základní termíny a instituty, které jsou v této oblasti používány do současnosti.


Obsah předmětu:

  • 1. kapitola: Počátky ústavního a právního zakotvení veřejné správy v letech 1848-1849.
  • 2. kapitola: Vývoj veřejné správy v období neoabsolutismu A. Bacha.
  • 3. kapitola: Veřejná správa od 60. let 19. století do zániku monarchie.
  • 4. kapitola: První reforma veřejné správy v roce 1920.
  • 5. kapitola: Druhá reforma veřejné správy z roku 1927.
  • 6. kapitola: Veřejná správa za okupace
  • 7. kapitola: Vznik národních výborů a jejich fungování do roku 1990. Obnovení územní samosprávy v roce 1990. Reformy veřejné správy do roku 2000.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Schelle K.: Vývoj veřejné správy v letech 1848-1990, Eurolex Bohemia, Praha 2005
Exner J.: Obce, města, městské části, Libri, Praha 2004
Kopecký M.: Právní postavení obcí a krajů-základy komunálního práva, WoltersKluwer, Praha 2010
Mates P.: Reforma územní správy po roce 1989, Právně historické studie 39, Karolinum 2009
Malý K. a kolektiv: Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Leges, Praha 2010
Mates P.: Kapitoly z historie české veřejné správy v letech 1848-1989, VŠE, Praha 1996

 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.