100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Geopolitics and Perspectives

Geopolitics and Perspectives
Geopolitics and Perspectives

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Global Business Leadership)

 • Název předmětu:​ Geopolitics and Perspectives
 • Lektor/ka: ProfGuillaume Finck
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu:​ Tento kurz je navržen tak, aby dal studentům potřebná vodítka k pochopení současné geopolitické situace, konfliktů, výzev souvisejících se získáváním zdrojů, stejně jako účinků řady ekonomických, finančně sociálních a politických krizí, které začaly v roce 2007. Poté se zaměříme na vizi roku 2020 několika ekonomických a politických bloků: Evropy, Severní Ameriky, Asie, a Afriky.

Obsah předmětu:
Po celkovém historickém přehledu vzestupů a pádů říší a rozsáhlém popisu a hloubkové analýze současných světových geopolitických otázek nabídne tento kurz různé scénáře, aby pomohl studentům lépe umístit jejich profesní a osobní život v rámci blízké budoucnosti.

 • 1. kapitola: Jak jsme se sem dostali?
  Popis světových dějin se zaměřením na podstatu, rozvoj a pád říší, od Egypta po Spojené státy. Studenti porozumí tomu, proč je současná situace výsledkem řady historických událostí, a jak jejich pochopení, může odhalit řešení současných komplexních problémů.
 • 2. kapitola: Definice a koncepty
  Od konceptu hranic k určení povahy konfliktů, bude popsáno několik současných výzev, a bude vysvětlena věda geopolitiky.
 • 3. kapitola: Problém zdrojů
  Bude prezentován globální přehled aktuální dostupnosti některých z nejdůležitějších zdrojů na světě. Bude demonstrován potenciál pro konflikty a jejich řešení.
 • 4. kapitola: Ekonomické perspektivy
  Jak se budou budoucí spotřebitelé chovat, má zásadní význam pro dnešní strategické možnosti. V této kapitole budeme probírat, jak jsou ohroženy samotné pojmy vlastnictví, platby a povahy nabídky, a jak jsou ohroženy celé ekonomické modely (hudební a automobilový průmysl, televize) a nové se objevují.
 • 5. kapitola: Sociální perspektivy
  Předmětem této kapitoly je demografie a urbanizace. Jádrem této prezentace je pochopení toho, jak se svět změní, když bude mít Nigérie větší populaci než Čína, a jak budou ovlivněna stávající mocenská centra.
 • 6. kapitola: Politické perspektivy
  Bude vysvětleno přetváření světového politického řádu vytvořeného bezprecedentním posunem moci. Budou diskutovány důsledky a potenciální rizika, budou navrženy alternativní scénáře.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Všechny kurzy a multimediální obsah na: http://finck.paris/
Card, O. S. (1997). Pastwatch: The Redemption of Christopher Columbus. New York: Tom Doherty Associates.
Darwin, C. (2008). The Origin of Species. New York: Bantam.
Durant, W., & Durant, A. (2014). The Story of Civilization. New York: Simon & Schuster.
Flint, C. (2016). Introduction to Geopolitics. London: Taylor & Francis.
Galbraith, K. (2009). Globalisation: Making Sense of an Integrating World. New Delhi: Viva Books. 
Hawking, S. W. (1988). A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes. New York: Bantam.
Huntington, S. P. (2011). The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon & Schuster.
Klare, M. T. (2009). Rising Powers, Shrinking Planet: The New Geopolitics of Energy. New York: Holt Paperbacks.
Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and Its Discontents. New York: W. W. Norton & Company.

Ke stažení

GBL_GP_Syllabus.pdf
PDF, 214,1 KB
Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.