Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Financování zdravotní péče a teorie pojištění
Financování zdravotní péče a teorie pojištění

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Management zdravotnictví)

 • Název předmětu: Financování zdravotní péče a teorie pojištění
 • Lektor: Ing. Miroslav Jankůj, Ph.D.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Vypracování eseje v rozsahu min. 5 stran textu, zaměřené na téma ekonomie ve zdravotnictví

Cíl předmětu: V první části modulu budou studenti seznámeni se základy mikroekonomie a ekonomie zdravotní péče a se základními způsoby a principy financování zdravotnických služeb. Ve druhé části se studenti seznámí se základními pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví a s principy fungování zdravotního pojištění. Hlavní důraz je kladen na znalost ekonomických pojmů a klíčových ekonomických zákonitostí s ohledem na charakter zdravotnických služeb. Cílem předmětu MBA studia je seznámit studenty se základními pojmy a principy spojenými s ekonomií a financováním zdravotnických služeb.


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Základní aspekty ekonomie zdravotní péče (mikroekonomie)
  Vysvětlení základních pojmů z oblasti zdravotnické ekonomie. Význam a účel použití ekonomie ve zdravotnictví. Odlišnosti zdravotnických služeb od jiných produktů. Definice základních typů ekonomických statků.
 • 2. kapitola: Trh se zdravotní péčí I
  Vzácnost a hranice produkčních možností. Poptávka pro zdravotnických službách. Teorie spotřeby. Grossmanův model poptávky po ZP.
 • 3. kapitola: Trh se zdravotní péčí II
  Elasticita. Nabídka zdravotnických služeb. Vznik ceny a její funkce. Trh se zdravotnickými službami. Princip tržní rovnováhy. Produkční funkce a tržní nabídka. Konkurence a její typy.
 • 4. kapitola: Ekonomická efektivnost a vládní zásahy do zdravotnického trhu
  Ekonomická efektivnost. Tržní selhání. Asymetrie informací. Nedokonalá konkurence. Externality. Veřejný statek. Vládní zásahy.
 • 5. kapitola: Formy financování a úhradové mechanismy
  Základní typy zdravotních systémů. Nepřímé a přímé financování zdravotnických služeb. Zdroje financování. Úhradové mechanismy – výkonový, kapitační, paušální, kombinovaný. Základy DRG. Ekonomická efektivnost.
 • 6. kapitola: Úvod do teorie pojištění a pojišťovnictví
  Základní pojmy z oblasti pojištění a pojišťovnictví. Definice pojmu riziko.Typy pojištění a pojistné trhy. Členění pojištění. Sociální pojištění. Komerční pojištění. Účastníci pojistného vztahu. Formy pojištění. Pojistné trhy.
 • 7. kapitola: Principy zdravotního pojištění
  Trhy se zdravotním pojištěním. Efektivnost alokace zdrojů v rámci zdravotního pojištění. Organizace trhů se zdravotním pojištěním. Nominální pojistné.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
FOLLAND, S., GOODMAN, A.C., STANO, M., 2009. EconomicsofHealth and Health Care, SixthEdition. PrenticeHall: PearsonEducation.
DURDISOVÁ, J., 2005. Ekonomika zdraví. Praha: Oeconomica.
BARTÁK, M., 2010. Ekonomika zdraví: Sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví. Praha:WoltersKluwer ČR.
MALÝ, I. 1996. Vybrané otázky z ekonomie zdravotní péče. Brno: Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity.
DUCHÁČKOVÁ, E., 2005. Principy pojištění a pojišťovnictví, 2. vydání. Praha: Ekopress.
NĚMEC, J., 2008. Principy zdravotního pojištění. Praha: GradaPublishing

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup