100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 77.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Název předmětu: Consumer Protection Policies for Business Companies
 • Lektor/ka: Pietro Andrea Podda, PhD.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu MBA studia:
Vysvětlit hlavní pravidla ovlivňující ochranu spotřebitele v Evropské unii, v Rusku (a v bývalých sovětských republikách obecně) a v dalších rozvíjejících se ekonomikách jako je Čína. Poskytnout studentům pochopení toho, jak tento zákon postihuje hráče na trhu a zejména obchodní společnosti působící v uvedených oblastech (a také na sousedních trzích). Naučit studenty spotřebitelské případové analýze s cílem umožnit jim identifikovat ta spotřebitelská práva, která musí společnosti brát v úvahu při přípravě svých obchodních plánů. Umožnit studentům pochopit rostoucí mezinárodní uplatnění politiky ochrany spotřebitele a postupnou internacionalizaci norem na ochranu spotřebitele.

Obsah předmětu:
Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

 • 1. kapitola
  Úvod do politiky ochrany spotřebitele. Povaha spotřebitelů: kdo je chráněn ochranou spotřebitele? Společnost jako spotřebitel. Rozsah ochrany spotřebitelů a nejvýznamnější výjimky. Odpovědnost prodávajícího.
 • 2. kapitola
  Práva spotřebitelů v rámci ochrany. Ochrana zdraví a bezpečnosti. Ochrana hospodářského zájmu. Předsmluvní práva. Právo na odstoupení od smlouvy. Analýza vratného poškození. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 3. kapitola
  Soudní spory jako prostředek k prosazování práva. Role arbitráže a mediace v řešení případů. Role a pravomoci dozorčích orgánů a spotřebitelských sdružení. Diskuse o bezpečnosti výrobků a označování. Odpovědnost za vadné výrobky. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 4. kapitola
  Prodej spotřebního zboží a příslušné záruky. Transakce na dálku nebo mimo obchodní prostory a právo na odstoupení od nich. Nerovné podmínky ve spotřebitelských smlouvách a nekalé obchodní praktiky. Klamavá a srovnávací reklama. Právo spotřebitelů jako kupujících finanční služby. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 5. kapitola 
  Politika v oblasti spotřebitelských úvěrů. Politika týkající se sdílení času. Politika týkající se odepření přístupu. Mechanismy prosazování těchto typů politik. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 6. kapitola  
  Analýza soukromých mezinárodních aspektů politiky ochrany spotřebitele. Začlenění ochrany spotřebitele do mezinárodních obchodních smluv. Důsledky pro velké i malé firmy.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Hodges C., Benöhr, I., & Creutzfeldt, N. (2012). Consumer ADR in Europe. Oxford: Civil Justice Systems.
Cherstobitov  A. (2001). Problems of Consumer Protection in Russia. Juridica International, 6, 53-57.
Ramsay I. (2007). Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets. Oxford: Hart.
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.