Consumer Protection Policies for Business Companies

Consumer Protection Policies for Business Companies
Consumer Protection Policies for Business Companies

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Název předmětu: Consumer Protection Policies for Business Companies
 • Lektor/ka: Pietro Andrea Podda, PhD.
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce

Cíl předmětu MBA studia:
Vysvětlit hlavní pravidla ovlivňující ochranu spotřebitele v Evropské unii, v Rusku (a v bývalých sovětských republikách obecně) a v dalších rozvíjejících se ekonomikách jako je Čína. Poskytnout studentům pochopení toho, jak tento zákon postihuje hráče na trhu a zejména obchodní společnosti působící v uvedených oblastech (a také na sousedních trzích). Naučit studenty spotřebitelské případové analýze s cílem umožnit jim identifikovat ta spotřebitelská práva, která musí společnosti brát v úvahu při přípravě svých obchodních plánů. Umožnit studentům pochopit rostoucí mezinárodní uplatnění politiky ochrany spotřebitele a postupnou internacionalizaci norem na ochranu spotřebitele.

Obsah předmětu:
Studenti se seznámí s ochranou spotřebitele poskytovanou Evropskou unií a dalšími ekonomickými subjekty jako je Rusko (a další bývalé sovětské republiky) a Čína. Témata zahrnují nespravedlivé podmínky ve spotřebitelských smlouvách, klamavé a nekalé obchodní praktiky, bezpečnost výrobků, spotřebitelské reklamace a nároky, odpovědnost výrobců a prodejců a ochranu spotřebitele v konkrétních transakcích (time-sharing, prodej na dálku, spotřebitelský úvěr atd.). Všichni provozovatelé podniků v ekonomice orientované na spotřebitele si musí být vědomi této politiky. Nároky a reklamace spotřebitelů, odpovědnost výrobců a prodejců a jejich ochrana budou analyzovány pomocí příslušných zákonů a judikatury. Budou důkladně projednána příslušná práva a povinnosti spotřebitelů a profesionálů.

 • 1. kapitola
  Úvod do politiky ochrany spotřebitele. Povaha spotřebitelů: kdo je chráněn ochranou spotřebitele? Společnost jako spotřebitel. Rozsah ochrany spotřebitelů a nejvýznamnější výjimky. Odpovědnost prodávajícího.
 • 2. kapitola
  Práva spotřebitelů v rámci ochrany. Ochrana zdraví a bezpečnosti. Ochrana hospodářského zájmu. Předsmluvní práva. Právo na odstoupení od smlouvy. Analýza vratného poškození. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 3. kapitola
  Soudní spory jako prostředek k prosazování práva. Role arbitráže a mediace v řešení případů. Role a pravomoci dozorčích orgánů a spotřebitelských sdružení. Diskuse o bezpečnosti výrobků a označování. Odpovědnost za vadné výrobky. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 4. kapitola
  Prodej spotřebního zboží a příslušné záruky. Transakce na dálku nebo mimo obchodní prostory a právo na odstoupení od nich. Nerovné podmínky ve spotřebitelských smlouvách a nekalé obchodní praktiky. Klamavá a srovnávací reklama. Právo spotřebitelů jako kupujících finanční služby. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 5. kapitola 
  Politika v oblasti spotřebitelských úvěrů. Politika týkající se sdílení času. Politika týkající se odepření přístupu. Mechanismy prosazování těchto typů politik. Důsledky pro velké i malé firmy.
 • 6. kapitola  
  Analýza soukromých mezinárodních aspektů politiky ochrany spotřebitele. Začlenění ochrany spotřebitele do mezinárodních obchodních smluv. Důsledky pro velké i malé firmy.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:
Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Hodges C., Benöhr, I., & Creutzfeldt, N. (2012). Consumer ADR in Europe. Oxford: Civil Justice Systems.
Cherstobitov  A. (2001). Problems of Consumer Protection in Russia. Juridica International, 6, 53-57.
Ramsay I. (2007). Consumer Law and Policy: Text and Materials on Regulating Consumer Markets. Oxford: Hart.
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia