100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Business Enterprise

Business Enterprise
Business Enterprise

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus předmětu -  Business Enterprise

Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE
CO ZÍSKÁTE STUDIEM A ABSOLVOVÁNÍM TOHOTO PŘEDMĚTU

Cílem tohoto předmětu je umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které účinně přispívají k vytváření malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst.

Obsah předmětu:
• Identifikovat a prozkoumat obchodní příležitosti.
• Vypracovat návrhy, které by měly vysokou pravděpodobnost přijetí ze strany potenciálních investorů.
• Identifikovat klíčové faktory úspěchu a výsledné akce nutné pro rozumný obchodní návrh.
• Identifikovat a posoudit možný přínos forem podpory novým podnikatelským aktivitám.

OBLASTI A TÉMATA, V NICHŽ MŮŽETE S LEKTORKOU KONZULTOVAT
Oblast 1 - Podnikatelé a majitelé manažeři.
Jaké jsou hnací síly a rysy?
Pohled na motivaci a charakterové rysy podnikatelů.
Co ovlivňuje podnikatele? Pohled na kulturu, etnický původ a pohlaví.
Studenti se budou zabývat a identifikovat některé faktory, které ovlivňují podnikatele.    
Oblast 2 - Inovace a podnikání.
Co je inovace a je nutná?
Jak může inovace vést ke konkurenční výhodě?
Tvořivost a podnikání.
Inovace, umístění a velikost.
Oblast 3 - Vyhodnocení podnikatelského záměru.
Osobnostní předpoklady.
Identifikace zákazníků.
Znát své konkurenty.
Marketingové strategie.
Zdroje.
Plánování a vyhodnocování.
Oblast 4 - Zahájení podnikání.
Diferenciace a cenové strategie.
Rozvoj zaměření na zákazníka.
Marketingové dovednosti.
Průzkum trhu.
Právní status podniku.
Oblast 5 - Financování a růst podnikání. 
Peníze a finance.
Bankovní vztahy.
Rizikoví kapitalisté.
Rámec pro úspěch.
Strategie
Oblast 6 -  Rozvoj podnikatelského záměru.
Proč potřebujete podnikatelský plán?
Plánovací proces.
Další témata v rámci odborné působnosti lektora, po vzájemné dohodě. 
ZPŮSOB ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
Předmět je zakončen zpracováním písemné práce.
STUDIJNÍ LITERATURA A DALŠÍ ZDROJE
Podpůrné studijní materiály zpracované lektorem (k dispozici online ve studijním systému) 
Doporučená studijní literatura:

Burns, P. (2016). Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave.

Ostatní užitečné zdroje (videomateriály, online profesní skupiny, blogy, diskuse atd.):
 

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.