100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ!
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

Business Enterprise

Business Enterprise
Business Enterprise

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Marketing Management and International Business)

 • Název předmětu: Business Enterprise
 • Lektor/ka: Claire Jacqueline Manning, BA, MBA, PGCE
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Písemná práce
   

Cíl předmětu MBA studia: Umožnit studentům rozvíjet příslušné dovednosti a znalosti, které účinně přispívají k vytváření malých podniků s vyhlídkou na dlouhodobé přežití a růst.

Obsah předmětu:
• Identifikovat a prozkoumat obchodní příležitosti.
• Vypracovat návrhy, které by měly vysokou pravděpodobnost přijetí ze strany potenciálních investorů.
• Identifikovat klíčové faktory úspěchu a výsledné akce nutné pro rozumný obchodní návrh.
• Identifikovat a posoudit možný přínos forem podpory novým podnikatelským aktivitám.

 • 1. kapitola:
  Podnikatelé a majitelé manažeři.
  Jaké jsou hnací síly a rysy?
  Pohled na motivaci a charakterové rysy podnikatelů.
  Co ovlivňuje podnikatele? Pohled na kulturu, etnický původ a pohlaví.
  Studenti se budou zabývat a identifikovat některé faktory, které ovlivňují podnikatele.    
 • 2. kapitola:
  Inovace a podnikání.
  Co je inovace a je nutná?
  Jak může inovace vést ke konkurenční výhodě?
  Tvořivost a podnikání.
  Inovace, umístění a velikost.
 • 3. kapitola:
  Vyhodnocení podnikatelského záměru.
  Osobnostní předpoklady.
  Identifikace zákazníků.
  Znát své konkurenty.
  Marketingové strategie.
  Zdroje.
  Plánování a vyhodnocování.
 • 4. kapitola:
  Zahájení podnikání.
  Diferenciace a cenové strategie.
  Rozvoj zaměření na zákazníka.
  Marketingové dovednosti.
  Průzkum trhu.
  Právní status podniku.
 • 5. kapitola:
  Financování a růst podnikání.
  Peníze a finance.
  Bankovní vztahy.
  Rizikoví kapitalisté.
  Rámec pro úspěch.
  Strategie.
 • 6. kapitola:
  Rozvoj podnikatelského záměru.
  Proč potřebujete podnikatelský plán?
  Plánovací proces.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia: Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura:
Burns, P. (2016). Entrepreneurship and Small Business. Basingstoke: Palgrave.

Ke stažení

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.