Bankovnictví

Bankovnictví
Bankovnictví

Předmět je vyučován v těchto oborech:

Sylabus pro MBA studium (Ekonomika a finanční management)

 • Název předmětu: Bankovnictví
 • Lektor: Ing. Milan Ulrich
 • Způsob a podmínky k zakončení předmětu: Test – jeho úspěšné splnění dle klasifikační stupnice CEMI

Cíl předmětu: Cílem tohoto modulu MBA studia je poskytnout ucelený přehled o českém bankovním systému a jednotlivých činnostech a službách poskytovaných obchodními bankami z pohledu peněžního ústavu i klienta. Současně poskytnout základní přehled o fungování investičního bankovnictví ve světě s hlavním důrazem na současný stav a praxi v České republice s detailním seznámením s činnostmi a službami poskytovanými institucemi a jednotlivci v rámci kapitálového trhu. 


Obsah předmětu:

 • 1. kapitola: Finanční systém / Peníze
  Finanční trh a jeho třídění. Finanční zprostředkovatelé. Peníze a jejich definice. Emisní systémy peněz. Měnový přehled. Banky a jejich charakteristika. Bankovní bilance. Členění bankovních soustav a bankovních modelů. Činnosti obchodního a investičního bankovnictví. Druhy bank. Současné trendy v bankovnictví
 • 2. kapitola: Centrální bankovnictví
  Funkce centrálních bank. Bilance centrální banky. Nástroje měnové politiky. Samostatnost centrálních bank. Bankovní regulace a dohled. Pilíře bankovní regulace a dohledu. Základní pravidla pro činnost bank. Česká národní banka. Měnová politika ČNB od roku 1990. Současné nástroje měnové politiky ČNB.
 • 3. kapitola: Řízení bank
  Charakteristika řízení bank = bankovní management. Funkce bankovního kapitálu. Řízení aktiv a pasiv. Problematika bankovních rezerv. Bankovní rizika a jejich řízení.
 • 4. kapitola: Bankovní produkty a úvěrování Obecná charakteristika bankovních produktů. Cena bankovních produktů. Úrokové sazby. Třídění bankovních produktů. Bankovní účty. Úvěrový proces. Bankovní úvěrové produkty. Způsoby čerpání a splácení úvěrů. Výše a způsob stanovení úrokové sazby. Zajištění úvěrů. Struktura bankovních úvěrových produktů
 • 5. kapitola: Depozitní bankovní produkty Bankovní vklady a jejich členění. Bankovní dluhopisy. Problematika stavebního spoření. Vymezení a členění platebního styku. Hotovostní a bezhotovostní platební styk a jeho organizace. Nástroje platebního styku. Dokumentární platební instrumenty.
 • 6. kapitola: Investiční bankovnictví a cenné papíry
  Obchody investičního bankovnictví. Emisní obchody. Vlastní a zprostředkovatelské obchody. Depotní obchody. Majetková správa. Zprostředkování fúzí a akvizic. Investiční poradenství. Investiční poradenství. Finanční inženýrství. Problematika cenných papírů. Základní druhy cenných papírů.
 • 7. kapitola: Finanční investování
  Současná investiční teorie. Analýzy trhů s cennými papíry. Principy a formy kolektivního investování. Klasifikace fondů dle platné právní úpravy ČR. Burzovní trhy. Organizace trhu s investičními nástroji. Burzy v České republice. Finanční deriváty. Moderní strukturované finanční produkty.

Povinná studijní literatura pro absolvování modulu MBA studia:​ Online studijní materiály zpracované lektorem
Doporučená studijní literatura (Autoři: Název, Vydavatelství, Rok vydání, ISBN): 
Andrle, P.: Dokumentární akreditiv v praxi. Grada Publishing, 2013, ISBN 978-80-247-4830-6.
Dvořák, P.: Bankovnictví pro bankéře a klienty. Linde, 2008, ISBN 978-80-7201-515-3
Gladiš, D.: Naučte se investovat. Grada Publishing, 2006, ISBN 978-80-247-1205-5
Jílek, J.: Finanční trhy a investování. Grada, 2008, ISBN 978-80-247-1653-4
Kohout, P., Hlušek, M.: Peníze, výnosy, rizika.Ekopress. 2002, ISBN 80-86119-48-3
Musílek, P.: Trhy cenných papírů. Ekopress, 2011, ISBN 80-86929-70-5
Palouček, S.: Peníze, banky, finanční trhy. C.H.Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-152-9
Rejnuš, O.: Finanční trhy. Grada Publishing, 2014, ISBN 978-80-247-3671-6
Revenda, Z. a kol.: Peněžní ekonomie a bankovnictví. Management Press, 2012, ISBN 978-80-7261-240-6
Schlossberger, O.: Platební služby. Management Press, s. r. o., 2012. ISBN 978-80-7261-238-3 

 

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup