Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • Garant oboru
  • LLM - Korporátní právo

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, přednáší tento obor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou byla jmenována v r. 2002, v r. 2009 obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a získala vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“. Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva, řada prací byla publikována v zahraničí. Reprezentuje Českou republiku jako garant v několika evropských projektech, např. Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktivně se účastní práce v několika prestižních mezinárodních organizacích a skupinách zaměřených na soukromé srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé, např. je členkou International Academy of Comparative Law a předsedkyní Českého národního komitétu této Akademie, dále je místopředsedkyní International Association of Legal Science, působí v rámci Groupe européen de droit international privé jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU, aj. Od r. 1985 je rozhodkyní u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Z publikací r. 2013 lze uvést M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C. H. Beck 2013 a Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, 1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu). Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup