Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc.

  • Garant oboru
  • LLM - Korporátní právo

Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu, přednáší tento obor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Profesorkou byla jmenována v r. 2002, v r. 2009 obhájila doktorskou disertační práci na téma „Evropské mezinárodní právo soukromé“ a získala vědecký titul „doktor sociálních a humanitních věd“. Autorka přibližně 170 publikací v oboru mezinárodního práva soukromého, práva mezinárodního obchodu a evropského práva, řada prací byla publikována v zahraničí. Reprezentuje Českou republiku jako garant v několika evropských projektech, např. Civil and Commercial Mediation in Europe a Application of Foreign Law. Aktivně se účastní práce v několika prestižních mezinárodních organizacích a skupinách zaměřených na soukromé srovnávací právo a mezinárodní právo soukromé, např. je členkou International Academy of Comparative Law a předsedkyní Českého národního komitétu této Akademie, dále je místopředsedkyní International Association of Legal Science, působí v rámci Groupe européen de droit international privé jako první reprezentant z tzv. nových členských států EU, aj. Od r. 1985 je rozhodkyní u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Z publikací r. 2013 lze uvést M. Pauknerová, Evropské mezinárodní právo soukromé, 2. vydání, C. H. Beck 2013 a Zákon o mezinárodním právu soukromém. Komentář, 1. vydání, Wolters Kluwer 2013 (vedoucí autorského kolektivu). Odborné zaměření: mezinárodní právo soukromé a procesní, evropské mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodní přepravy, právo mezinárodního obchodu, rozhodčí řízení.

Chci vědět více
Chci vědět více

Máte dotaz ke studiu nebo si chcete nechat zasílat naše newslettery?
Zanechte nám na sebe telefon či e-mail a my vás rádi kontaktujeme.

Odesláním souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení, z jejichž odběru je možné se kdykoli odhlásit.
frame-scrollup