Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

Vyučuji tyto předměty:

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc.

  • Garant oboru
  • MBA - Ekonomika a finanční management

Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004, během své bohaté praxe absolvovala řadu pobytů v zahraničí, zejména na Rijksuniversitair Centrum Antwerpen v Antverpách (Belgie), Staffordshire University ve Stoke-on Trent (Velká Británie), Rochester Institute of Technology v Rochestru (USA) a Renmin University ofChina, Peking (Čína). Dnes kromě výuky na CEMI působí jako členka katedry světové ekonomiky na VŠE v Praze. Vedoucí této katedry byla od roku 1993 do srpna 2013. Od roku 2005 do roku 2012 vykonávala rovněž funkci proděkanky Fakulty mezinárodních vztahů pro vědeckou činnost a doktorské studium.Na VŠE zakládala a dlouhodobě působila i jako ředitelka Centra evropských studií. Je místopředsedkyní České asociace pro evropská studia.Specializuje se na obecné tendence vývoje světové ekonomiky, komparativní ekonomiku, regionální studia a v poslední době zejména na vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Ve svém oboru je uznávaným odborníkem. Byla nositelkou projektu Jean Monnet Komise Evropské unie, byla a je řešitelkou řady grantových úkolů (mj. Grantové agentury ČR, MZV ČR, MŠMT ČR) a působí v několika redakčních radách prestižních časopisů (Medzinárodnévzťahy – Slovensko, Politická ekonomie, Současná Evropa). Je autorkou či spoluautorkou mnoha knižních publikací, napsala také více než čtyři desítky vysokoškolských učebních textů a více než osmdesát odborných článků, příspěvků do sborníků a výzkumných prací, které byly publikovány doma i v zahraničí. Mezi její nejznámější monografie patří kniha Vnější ekonomické vztahy Evropské unie. Praha: C. H. Beck, 2003; a dále kolektivní monografie Světová ekonomika – základní nárys a nový vývoj. Praha: ETC Publishing, 1997; Světová ekonomika. Regiony a integrace. Praha: GradaPublishing, 2002; Evropská integrace – Evropská unie. Praha: Oeconomica, 2004 a další.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup