PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

Vyučuji tyto předměty:

PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

PhDr. Jana Marsová, Ph.D.

  • MBA - Management zdravotnictví

Studovala nelékařské studijní obory Ošetřovatelství, Pedagogiku a Psychologii na 1. LF UK v Praze. Dizertační práci zaměřila na implementaci managementu rizik do integrovaného systému řízení nemocnice. Profesně působila nejprve jako všeobecná sestra v nemocnici v Českých Budějovicích a v ÚVN v Praze. Souběžně působila necelou dekádu jako pedagog  a výzkumný pracovník na pozici odborné asistentky 1. LF UK v Praze. Pracovní zkušenosti v oblasti managementu kvality a rizik získala na pozici manažerky kvality pro oblast zdravotní péče ve FNM v Praze. Následně začala pracovat jako poradce managementu rizik a interního auditu v Útvaru pověřence v téže nemocnici. Od roku 2016 realizuje jako manažerka rizik a interní auditorka poradenské a vzdělávací služby pro zdravotnická zařízení a zařízení sociální péče pod značkou Institut managementu rizik s.r.o. Mimo to pravidelně publikuje odborné články zaměřené na management rizik ve zdravotnictví v periodicích jako je Management rizik ve zdravotnictví.

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.
frame-scrollup
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia