100% ONLINE STUDIUM MBA, LLM & DBA, JIŽ OD 94.900 KČ
Kalkulátor finančního přínosu MBA studia Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

PhDr. Ing. Josef Macas

PhDr. Ing. Josef Macas

VYUČUJI V TĚCHTO OBORECH

PhDr. Ing. Josef Macas

VŠ zemědělskou v Praze, technická fakulta – titul Ing. – 1993. VŠ ekonomická v Praze, obor znalectví: ekonomika, ceny a odhady nemovitostí – 2004. ZakSU – obor právo a právní věda – titul Mgr. – 2012. V současné době příprava na rigorózní zkoušku na právnické fakultě UK – JUDr. Od roku 1993 podnikání v oblasti nemovitostí, daňové a právní problematiky. Od roku 2000 revizním technikem při inspektorátu technické inspekce v Praze. V r. 2007 jmenován Městským soudem v Praze soudním znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí a oboru stavebnictví, stavby obytné a stavby průmyslové. Od r. 2007 na pozici konzultanta advokátní kanceláře ve věcech práva týkajícího se nemovitostí (kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědictví).  Od r. 2010 zajišťování chodu advokátní kanceláře, zastupování ve věcech správních, občanskoprávních. Rozhodce v rozhodčím řízení. Od roku 2012 mediátorem. Publikování článků zaměřených na právní problematiku – převody nemovitostí v celostátním deníku Právo. Spolupráce při přípravě materiálů na výuku občanského práva a obchodního práva na soukromých vysokých školách.


Videovizitka lektora :
Oceňování nemovitostí a stavební právo
Makléř a realitní trh

Video

Chci vědět více
Chci vědět více

Rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy o studiu MBA či LLM.
Neváhejte nás proto kontaktovat.

Beru na vědomí zpracování osobních údajů.

Kalkulátor finančního přínosu MBA studia

* Data v kalkulaci vychází z průzkumu STEM/MARK mezi 200 absolventy MBA studia na institutu CEMI z let absolvování 2012-2018.